Последния weekend на януари ще се проведат следните състезания:

     CQ WW 160m DX Contest
     САЩ  CQ Amateur Radio
     http://www.cq-amateur-radio.com/
 
Започва  на: 26 януари 2008 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 27 януари 2008 год. в 24:00 UTC
Състезанието е 48 часа - категория SO участват само 30 часа.
 
Вид работа: CW
Обхват:  160 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
 -SO:
   H - голяма мощност - повече от 150 вата,
   L - малка мощност  - до 150 вата,
   Q - мощност по-малка от 5 вата,
 -МО - само голяма мощност.
       Към последната категория се включват и операторите от SO които използват Pacet или
DX-clusters,а също така и помощ от други за водене на дневника.
       Станциите  с много оператори е необходимо да приложат списък на операторите.
       Минималния резултат,който е необходимо да се събере, за да се получи сертификат е
5000 точки за Low Power и 1000 точки за  QRP.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНЫИ НОМЕРА 
 САЩ и Канада предават RS(T) и своя щат или провинция,
 всички останали предават RS(T) и префиксът на страната.(например 599LZ)
 QSO без тази индентификация няма да се признават за състезанието.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ
 QSO  с  LZ  -  2 точки
 QSO  с  LZ  -  5 точки
 QSO  с  DX  - 10 точки
 QSO  с  /MM -  5 точки
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Всеки континентален щат на САЩ (48)+ окръг Кълъмбия (DC)+ канадските територии (14)+
страните по DXCC и WAE.
В това състезание Аляска (KL7) и Хаваи (KH6) се смятат за DXCC страни а не като щати на САЩ.
САЩ и Канада не се броят като страни по DXCC. /ММ - не дават точки за множител.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумите на точките и на всички множители.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Със сертификати ще бъдат наградени победителите в категориите "SO" и "MO" в своите страни,
щатите на САЩ и териториите на Канада.
Участници, събрали повече от 100,000 точки, също може да бъдат наградени със сертификати.
Класиране на клубовете:Всвки радиоклуб, от членовете на който има получени поне 3 отчета,
може да участва в това класиране.Името на клуба трябва ясно да е написан на главния лист.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
За електрони отчети използвайте формат Cabrillo.
В Subect съобщения,напишете CALL и вида работа. 
Името на състезанието изписвайте : CQ-160-CW или CQ-160-SSB.    
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
CQ 160 Meter Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801 USA

E-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.cq-amateur-radio.com/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
28 февруари 2008 г.
-------------------------------------------------------------------------------- 
CQ WW 160m DX Contest 2008 PLAQUES

             CW               
-----------------------------
SINGLE OPERATOR
World        W4ZV             
USA          K4TEA            
Canada       Alabama Cont. Grp. 
Zone 3 USA   N5IA             
Zone 4 USA   K4WA             
Zone 5 USA   N4PN             
Europe       K9DX            
Africa       WS9V             
Oceania      K9DX             
Asia         K4SX            
Japan        Alabama Cont. Grp. 
S. America   W4NU             
N. America** CQ               
             N4IN Memorial   
MULTI-OPERATOR
World        N4RJ             
USA          W8UVZ, W0CD, K8GG    
Zone 3       4X4NJ            
TBA =        to be announced
---------------------------------------
 
==================================================
==================================================
        REF Contest CW
        Франция   The Reseau des Emetteurs Francais - REF
        http://www.ref-union.org/
 
Започва  на: 26 януари 2008 год. в 06:00 UTC
Завършва на: 27 януари 2008 год. в 18:00 UTC
 
Вид работа: CW
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
 
- Един оператор
         - зачита се участие 28 часа - 8 часа почивка на не повече от три части и
           всяка почивка не помалко от 1 час.
- Много оператори, един предавател
          - минимално време между две смени на обхвата - 15 минути.
- SWL.
 Класирането е по континенти.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
Френските станции предават:
- Континентална Франция и Корсика: RS(T) и номер на департамента,
- Френски територии: RS(T) и своя префикс,
- F6REF ( HQ of REF): RS(T) и 00.

Осталите участници предават: RS(T) и поредния номер , започвайки от 001.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
За QSO s EU - 1 точка, 
За QSO s DX - 3 точки.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛ 
Hа всеки обхват - департаментите + 00 + префиксите на Френските територии.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА  
Произведението на  сумите на точките за  QSO и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Сертификати за всички,които са провели повече от 100 QSO.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Формата на отчета може да смъкнете от http://www.ref-union.org 
Всички повторени QSO трябва да са отбелязани и начислени 0 точки.
Най се приветстват електронни отчети във формат Cabrillo,а тези които са направили
повече от 500 QSO - това е задължително.
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
Reseau des Emetteurs Francais, REF Contest
BP 7429, 37074 TOURS CEDEX, FRANCE

E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.ref-union.org/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
1 март 2008 год.  
--------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ КОРЕСПОНДЕНТИ
 Работи се само с Френски радиостанции от:
- територията на континентална Франция и о.Корсика, префикси F, TK,
- Френски територии и департаменти (DOM/TOM),
  префикси FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FS, FT, FW, FY.
--------------------------------------------------------------------------------
 
Championnat de France Telegraphie 2007

PL.   Call         QSO  Pts  Mul  Score     Band
------------------------------------------------

Classement Europe
  1   YL2PQ        539  547  228 124716
  2   EW8DX        387  390  206  80340
  3   OH2LU        393  390  201  78390
 46   LZ1IKY       180  180  120  21600
 47   LZ4TX        236  248   87  21576      40
 60   LZ7H         156  153  114  17442
 72   LZ1MG        146  146  101  14746
157   LZ1DNY        77   77   52   4004      40
215   LZ1ONK        43   43   37   1591
252   LZ5XQ         19   19   16    304
=====================================================
=====================================================

        BARTG Sprint Contest
        Великобритания    BRITISH AMATEUR RADIO TELEDATA GROUP
        http://www.bartg.org.uk/
 
Започва  на: 26 януари 2008 год. в 12:00 UTC
Завършва на: 27 януари 2008 год. в 12:00 UTC
Вид работа: RTTY
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
SOE  - един оператор Expert, всички обхвати;
SOAB - един оператор, всички обхвати;
MO   - много операторов;
SWL 
В групата Expert (SOE) участват тези, които през последните 3 години са се класирали
в Top Ten в категорията SOAB или SOE в което и да е състезание на BARTG,същевременно и
всеки от останалите може също да заявят участие в тази категория.
В категория SOAB смяната на обхвата не по често от 5 минути.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
Предава се само поредния номер на радиовръзката.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
По една точка за всяка радиовръзка.   
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Страните по DXCC и районите на JA, W, VE, VK един път за цялото състезание.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сумата на точките х множителя х континентите (max.6).
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ
Награди за победителите в отделните категории. 
Сертификати за учстниците класирали се в Top Ten.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Отчети се приемат само по електронната поща във формат Cabrillo.
Име на контеста: BARTG-SPRINT.
Отчетите се изпращат като прикрепен файл (не архивиран),името на който е вашият
инициал ( например LZ5XQ.log ).
В графа "subject" запишете вашия инициал и категорията ( например LZ5XQ SOAB ) 
При непълен и неправилно оформен отчет ще се разглежда като "check log".
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.bartg.org.uk/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
1 март 2008 год.
--------------------------------------------------------------------------------
QSO проведени в състезанието се признават за дипломите: 
 "BARTG Quarter Century Award" и "BARTG Continental Awards".
Подробности вижте на:  http://www.bartg.org.uk
--------------------------------------------------------------------------------
 
BARTG 2007 SPRINT CONTEST RESULTS

    Call             QSO Mul Cont Scores
----------------------------------------
Single Operator
1   LY1R             788 100  6   472800
2   4L8A             879  87  6   458838
56  LZ1MH            298  58  6   103704
65  LZ5XQ            339  52  5    88140

Checklogs were gratefully received from: LZ3SV
===============================================
===============================================

        UBA Contest SSB
        Белгия  UBA
        http://www.uba.be/
 
Започва  на: 26 януари 2008 год. в 13:00 UTC
Завършва на: 27 януари 2008 год. в 13:00 UTC

Вид работа: SSB
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
А - SOSB LP (до 10 w) и HP -   (ALP10, AHP10, ALP15,AHP15 и . . . );
B -
C - SOMB LP (до 10 w) и HP
D - MOST AB
E - QRP (до 10 w - SSB) AB.
F - SWL AB.
Станциите от категория "D" сменят обхвата не по рано от 10 минути след провеждането
на първата QSO  на последния обхват.

Разрешено е използването на DX клъстера.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
RS + поредния номер на QSO започвайки от 001.
Белгийските станции предават дву-буквено означаване на провинцията,което представлява
част от контролния номер и трябва да е записано в отчета (например 59001/AN).
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
Всяко QSO с белгийска станция дава 10 точки,
QSO c EU участник от страните на ЕС - 3 точки,
c осталите  - 1 точка.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Едно точка за множител на всеки обхват дават:
- белгийските провинции: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB and WV, а также Брюссель BR;
- белгийските префикси, например ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0/4, OT4, и т.н.т.;
- страните на Евросъюза: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY,
  G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK , OM, OZ, PA, S5,
  SM, SP, SV, SV5, SV9, SY, TK, YL, YO.
--------------------------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА  
Произведението на  сумите на точките за  QSO и сумата на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
SWL
Слушателите получават точки само от станции които участват в състезанието. 
Отчетите трчбва да имат следните колонки:
UTC,call на слушаната станция (station heard), целият нейн рапорт,call на кореспондента му
(station worked),неговото RS (SWLs QTH),множители и точки.
Ако и двамата участника дават точки на слушателя, то следва да се отбележат в отчета
като различни (в  "station heard").
Всеки инициал в "station heard"  - само един път на обхват.
Всеки инициал в "station worked" - неповече от 10 пъти на обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
С дипломи ще бъдат наградени победителите във всяка категория за всяка страна,
при условие, че имат не помалко от 40 QSO в отчета.
Сертификати ще получат всички участници, които са направили повече от 40 QSO.
С "EC TROPHY" се награждават победителите от EC в классах A,С,E. 
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Предпочитат се електронни отчети (на дискета или по e-mail),които са сформирани от
свободноразспространяемите програми SD (EI5DI), N1MM и WinOnContest (ON4AVJ).
Необходим е файл във формат Cabrillo, създаден от тези програми.Преименувайте този
файл в MYCALL.CBR (MYCALL - това е вашият инициал)
Хартиени отчети се приемат само в ръкописна форма.
Желателно е към отчета да приложите ваши коментарии и снимки за вашето участие,които
ще бъдат поместени към окончателното класиране.
Отчети по E-mail са най-желани:В "subject" напишете името на състезанието, вашият
инициал и категорията (например: UBASSB-LZ1NG-AHP10).
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
UBA Contest
Marc Domen - ON7SS, Ferdinand Coosemansstraat 32, B-2600 Berchem-Antwerpen, Belgium

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
     
Home page: http://www.uba.be/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ  
27 февруари 2008 год. 
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Диплом за UBA contest
Сертификат участие в UBA contest
--------------------------------------------------------------------------------
 
2007 UBA CONTEST SSB scores


   Call         QSO Points Mul Score
------------------------------------
Category A20HP
 1 RK3DZB       648  2755  66 181830
 2 UX2IO        617  2436  65 158340
18 LZ1QZ         71   302  33   9966

Category A20LP
1  LZ9X         542  2497  69 172293
2  IZ7EDQ       391  1905  66 125730
3  OH6IU        392  1703  63 107289
26 LZ1ZC         58   307  31   9517
35 LZ1VCT        36   216  24   5184

Category A80LP
1  UT5PY        172   730  51  37230
2  SP4SHD       129   551  48  26448
3  OK1GTH       101   475  40  19000
9  LZ2JA        116   336  33  11088

Category CLP
1  UA3BL        599  2873 154 442442
2  YO3CZW       471  2237 149 333313
3  UA3LHL       240  1141 108 123228
10 LZ9Z         209  1060  72  76320
14 LZ2007EU     152   816  83  67728
18 LZ2ZY        422   974  53  51622
87 LZ1CKJ        54   201  26   5226

Category F
1  OM3-0001     406  1570 130 204100
2  LZ1G42       166  1091 124 135284
3  R3A-847      377  1264 107 135248

Checklogs: LZ4UU, LZ6A
=======================================

 

Допълнителна информация