ТАЗИ СЕДМИЦА   ARRL DX CW contest

     ARRL International DX Contest  CW
     САЩ   -    ARRL
     http://www.arrl.org/contests/
 
Започва  на: 16 февруари 2008 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 17 февруари 2008 год. в 24:00 UTC
 
Вид работа: CW
Обхвати:    160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
ЕДИН ОПЕРАТОР, ВСИЧКИ ОБХВАТИ.
               За участието в тази категория операторът трябва изключително и съвсем сам да
изпълнява всички действия при работата с радиостанцията,нейните настройки,управлението и
превключването на антените,воденето на дневника.Не се допуска по никакъв повод каквато и да
бъде странична помощ ( от друг(и) оператор,DX cluster,s , Paket, Internet и др.)
Разрешено е да се излъчва един единствен сигнал в един определен момент от време.
               Тази категория има три подкатегории:
 1. QRP        ( до 5 вата output),
 2. Low Power  (до 150 вата output),
 3. High Power (повече от 150 вата output).

ЕДИН ОПЕРАТОР, ЕДИН ОБХВАТ.
               Участникът може да изпраща само един еднообхватен отчет.Ако по време на
състезанието са направено QSO и на други обхвати, то в заглавната част на Cabrillo отчета,
да е ясно написана категорията Single Band. Класиране на другите диапазони не се допуска.
 
ЕДИН ОПЕРАТОР ASSISTED.
               За участието в тази категория операторът трябва изключително и съвсем сам да
изпълнява всички действия при работата с радиостанцията, нейните настройки, управлението и
превключването на антените, воденето на дневника.
               Разрешава се използването на DX cluster,s , Paket, Internet и др.,включително
и помощ от други лица, но при условие, че те не са на територията на радиостанцията.
Разрешено е да се излъчва един единствен сигнал в един определен момент от време.
  
МНОГО ОПЕРАТОРИ.
 1. ЕДИН ПРЕДАВАТЕЛ.
         Разрешено е да се излъчва един единствен сигнал в един определен момент от време.
Броят на преминаванията от обхват на обхват не може да са повече от 6 за един календарен час.
(от 00 до 59 минута на часа).
Нарушаването на това правило премества радиостанцията в класация multi-multi.

 2. ДВА ПРЕДАВАТЕЛЯ.
         Разрешава се радиостанцията да има два сигнала едновременно, но на различни обхвати
като всеки предавател е ограничен по броя на преминаванията от обхват на обхват до 6 броя
за един календарен час (от 00 до 59 минута на часа)  и неизползваните преминавания на един
от предавателите не може да се ползват за другия предавател.
         За всеки предавател се води отделен дневник и в Cabrillo отчета ясно да е отбелязано
всяко QSO с кой от предавателите е проведено.
 
 3. МНОГО ПРЕДАВАТЕЛИ.
         Разрешено е да има само един сигнал на всени обхват,и воденето на дневника е независимо
на всеки от обхватите.
 
 Общата изходяща мошност на станцията на всеки обхват в категорията High Power в ARRL контеста
не може да превишава 1500 Watts PEP или максималната мощност, разрешена на участника според
неговата собствена лицензия.
--------------------------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА
Участниците от 48-те щата на САЩ и Канада (с изключение на островите St.Paul и Sable)
предават RST и своят щат или провинция.
Останалите участници (DX) предават RST и число приблизително изходната мощност на ТХ.
--------------------------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
DX участниците - 3 точки за всяко QSO c W/VE.
--------------------------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
DX участниците - на всеки обхват щатите на САЩ (без KH6/KL7), окръг Кълъмбия (DC),
провинциите и территориите не Канада: NB(VE1,9), NS(VE1), QC(VE2), ON(VE3), MB(VE4),
SK(VE5), AB(VE6), BC(VE7), NWT(VE8), NF(VO1), LB(VO2), NU(VY0), YT(VY1), PEI(VY2).
Максимум 63 на на всеки обхват.
--------------------------------------------------------------------------------
ПРЕСМЯТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сборът на точките и на сбора на множителите.
--------------------------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
С плакетки (при наличие на спонсори) ще бъдат наградени участниците в следните категории:
- победителите от W/VE във всяка подгрупа,
- победителите във всяка подгрупа по континенти.
Със сертификати ще бъдат наградени:
- победителите в подгрупа "един оператор,всички обхвати" (QRP, low power, high power,
assisted) във всяка страна. 
- победителите в еднообхватните категории за всяка страна.
- победителите в подгрупите "много оператори" (един, два и много предаватели) за всяка страна. 
Всички DX участници,направили повече от 500 QSOs,ще бъдат наградени със сертификати.
Допълнително по решение на организаторите може да бъдат раздадени и други награди.
--------------------------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
Всички отчети подготвени в електронен вид трябва да са във формат Cabrillo.
Приемат се хартиени отчети, но те трябва да са попълнени ръкописно.Компютърни разпечатки
няма да се проверяват.
Отчета може попълните On-line : http://www.b4h.net/cabforms 
--------------------------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
ARRL Contest Branch, 25 Main Street, NEWINGTON, CT 06111, USA

E-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.arrl.org/contests/
--------------------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ   
 18 март 2008 год. 
--------------------------------------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ КОРЕСПОНДЕНТИ 
Участниците от САЩ и Канада работят със станции от други страни. 
DX участниците (включително KH6, KL7, CY9 и CY0) работят само със САЩ и Канада.
--------------------------------------------------------------------------------
Допълнителна инфирмация: 
Контест комитета на ARRL предлага на участниците значки "2008 ARRL International DX Contest".
За получите такава значка е необходимо във всеки отделен контест да направите непомалко от
100 радиовризки.Цената на една такава значка струва $7 US за САЩ и Канада , а за всички
останали - $10 US (в тази цена са включени транспорните раходи). Значките ще бъдат изпратени
веднага след окончателната проверка на всички отчети и пуликацията накласирането в QST.
Заявката за значката освен заплащането е необходимо да пратите и копие на първата страница
на вашия  Cabrillo отчета на адрес:
                                   DX Contest Pins, ARRL, 225 Main St, Newington CT 06111.
--------------------------------------------------------------------------------
     ARRL DX CW contest 2007
 
    Single Operator QRP - World
  1.4M2L (YV5YMA)        378,585
  2.HB9BMY                   153,816
  3.I1BAY                        92,367
  4.EA7AAW                     79,299
  5.F5UKL                        58,320
  6.OK7CM                      55,902
  7.F8KHF (F4EGZ)            54,516
  8.LZ2RS                        46,656
  9.JR4DAH                     40,896
 10.LZ8W (LZ4SA)           35,088

======================
    DX Single Operator - Bulgaria
 
LZ2RS                      46,656   216  72  A
LZ8W (LZ4SA, op)      35,088  172  68  A
LZ5XQ                      59,598  231  86  B
LZ1IKY                     20,286  138  49  B
LZ1QV                      11,094    86  43  B
LZ2UZ                        5,445    55  33  B
LZ1MC                        1,800    30  20  B
LZ7H                          1,767    31  19  B
LZ1ONK                      1,485    33  15  B
LZ2PL                     145,530  441 110  C
LZ3FN                           243      9    9  C
LZ9X (LZ1RB, op)      74,520   460  54   C  20
LZ1MS                      50,706  313  54   C  20
LZ4TX                      47,601   369  43   B  40
LZ1QN                      13,206  142   31  C  40
LZ2ZG                           858   22   13  C  40
LZ7J (LZ1CL, op)       18,018  182   33  C  80
LZ2JE                            180   10     6  C  160
 
Single Operator Assisted

 1.OE4A (OE1EMS, op)      1,490,424  2,248  221  C
 2.DD2D (DK8ZB, op)       1,137,780  1,806  210  C
51.LZ8A (LZ2BE, op)            31,584    188     56  C
========================
     ARRL DX Contest CW - RECORDs

EU   CU2A (OH2UA, op)           3,961,653  2006  S       CW
EU   CS6T (CT1ILT, op)           2,379,456  2004  SLP    CW
EU   LZ7X                                 961,350  2002  SQRP  CW
EU   GM3POI                            297,018  2001   S10    CW
EU   TF3YH                              317,520   ----     S15   CW
EU   OH8X (OH6UM, op)            331,818  2006    S20   CW
EU   IR4T (IK4UPB, op)             260,478  2004    S40   CW
EU   OT7T (ON4UN, op)             182,616  1997    S80   CW
EU   ON4UN                               70,992  2006    S160  CW
EU   OH0Z (OH1MM, op)         3,078,030  2001    SA     CW
EU   UX1A                             4,450,806  1992    MS     CW
EU   CU2M                            6,672,960  2005     M2X   CW
EU   CS6V                             7,202,835  2004     MM    CW
=======================

Допълнителна информация