RUSSIAN  DX  CONTEST

  
   "RUSSIAN DX CONTEST" 2008  
    Русия -  Союз Радиолюбителей России
    http://www.rdxc.org
 
Започва  на: 15 март 2008 год. в 12:00 UTC
Завършва на: 16 март 2008 год. в 12:00 UTC
 
Видове работа: CW, SSB
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
SOAB-MIX         - (един оператор - всички обхвати - MIX);
SOAB-MIX-LP     - (един оператор - всички обхвати - MIX - мощност до 100 вата);
SOAB-MIX-QRP  - (один оператор - всички обхвати - MIX - мощност до   5 вата);
SOAB-CW          - (един оператор - всички обхвати - CW);
SOAB-CW-LP     - (един оператор - всички обхвати - CW  - мощност до 100 вата);
SOAB-SSB         - (един оператор - всички обхвати - SSB);
SOAB-SSB-LP     - (един оператор - всички обхвати - SSB - мощност до 100 вата);
SOSB                - (eдин оператор - един   обхват  - MIX);
MOST               - (много оператори - един предавател - всички обхвати - MIX);
MO2T               - (много оператори - два предавателя - всички обхвати - MIX);
SWL                 - (слушатели - всички обхвати - MIX).

Една и съща станция може да заяви за участие два различни еднообхватни отчета за
участие в класиране и отделно да проведе неопределено количество QSO на други
обхвати за check log.
Отчитането на състезанието се прави по категории участници от Европейска Русия,
Азиатска Русия и останалите участници (World).

Групово отчитане:
OBLAST'S COMPETITION - само за участици от Русия
CLUBS COMPETITION    - класиране на клубове,Contest-групи и други радиолюбителски
дружества - прави се отделно за руските и другите участници.
В това класиране заявки могат да правят само членове на "клуба",намиращи се в пределите
на кръг с диаметър 500 км, център на който е самият клуб.Изключение са само специалните
контест експедиции за RDXC в други страни или региони.Отчети или отделни QSO изпратени
като "Check log",ще носят точки за клубното класиране.

Общи правила:
Предавателите и приемниците трябва да са разположени в пределите на кръг с диаметър 500м.
Всичките използвани от участника антени трябва да са физически свързани с предавателите и
приемниците,използвани от участника.
Разрешено е използването на свободно отворените мрежи за DX информация.Забранено е
използването на IP мрежи за организация на отдалечено приемане (или предаване), в това
число и WEB радиостанциите.Забранено е използването и на затворени локални мрежи,затворени
мрежи за информиране, които предават така наречените band map от други участници или
помощници, каквато и да е друга информация свързана с дневника на участника.
Забранява се използването на други calls за : запазване на честотата на друг обхват,
уговорки за скедове,молба за преминаване на множител на друг банд, DX-spotting.
Забранява се използването на телефон,телеграф,интрнет,пакет за иформация за направена
QSO - self-spotting.
За категориите с един участник няма ограничения за преминаването от обхват на обхват или
смяна на вида работа.Само в един и същи момент може да има само един сигнал.
За групите SO всички манипулации по работата на станцията се извършават от един човек
и това е участника.Използването на чужда помощ води до преместване в MO или по решение
на съдийската комосия - декласиране.
 За категорията MOST действа "10 минутното правило" за смяна на обхвата.За започване
работа на новия обхват се счита времето на първата връзка на този обхват.През цялото
време на състезанието в един исъщ момен може да има само един излъчен сигнал.
 Изключение:Два едновременни сигнала може да има само ако на другия обхват се прави
нов множител - това важи само за един допълнителен обхват.
 Този обхват за събиране на нови множители неможе да се сменя порано от 10 минути след
правенето на последния множител.QSO проведени и не даващи нов множител на обхвата за
множители трябва да се отбележат "по погрешка" в отчета.Те не се зачитат(не носят точки),
но ще се зачетат на кореспондента.
 За категория MO2T - разрешава се да имат най-много два едновременни сигнала,но на два
различни обхвата.Разрешено им е да извършват до 8 преминавания на други обхвати в рамките
на един каледарен час (00-59 минута)за всеки предавател поотделно.Преминаването на друг
обхват и последвалото завръщане се броят за 2 преминавания.За начало на работата на новия
обхват се счита времето на първото QSO на обхвата.Двата предавателя могат да работят
с всички станции.Една и съща станция може да бъде работена на всеки обхват и всеки вид
работа независимо с кой предавател е направено.При работа с два предавателя трябва да се
вижда с кой от двата  е направена всяка връзка.Ако отчета е хартиен - то се представят
два отделни хронологични отчета.
За всички категории работещи (MIX), могат да правят QSO с една и съща станция като на
CW, така и на SSB. Забранено е провеждането на CW QSO в SSB участъка и обратното.
 За категория SOAB-MIX-QRP е задължително да предават /QRP.
-------------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
WORLD предават RS(T) + пореден номер на QSO, започвайки от 001.
За категория MOST е допустимо използването независимо номериране на QSO на всеки банд.
За категория MO2T - използва се независима хронологична номерация, започвайки от 001,
за всеки предавател.
Радиолюбителите от Русия предават RS(T) + идентификатор на областта - двубуквено съчетание,
обозначаваща областта (край, република), в който се намира радиостанцията, в съответствие
с приложената подолу таблица. 
-------------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
LZ радиолюбители:
- QSO с радиостанция от Русия - 10 точки (независимо от континента);
- QSO с LZ - 2 точки;
- QSO с EU - 3 точки;
- QSO с DX - 5 точки.

Калининградска област (UA2F) се счита за отделна DXCC територия и отделна област за
множител.  
QSO с която и да е "/MM" станция дава по 5 точки и не е множител.  
---------------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛ 
Множител за всички участници на всеки обхват са териториите по DXCC плюс областите
на Русия. Към отделни области на Русия се считат Земя Франц Йосиф, остров Малый Высоцкий
и руските станции в Антарктида. 
--------------------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Крайния резултат се получава като произведение на сборът на точките на всички обхвати на
сборния множител.
--------------------------------------------------------------
SWL 
Слушателите събират точките като предаващите станции - отделно за всяка станция, от
която е приет контролния номер по време на едностранно или двустранно SWL QSO.
-------------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Участници, заемащи от 1 до 3 място на всяка категория,се награждават с Дипломи.
Специални плакетки от спонсори ще получат участниците, заели 1-те места в различните
категории.
Всеки участник от Русия и от страните на Европа ще получат сертификат за участие при
условие, че той има подтвърдени:
- в multi band log, а също така и еднообхватните на 14 и 21 MHz - не помалко от 200 QSO.
- в еднообхватните отчети на 3,5 и  7 MHz  - не помалко от 150 QSO. 
- в еднообхватните отчети на 1,8 и 28 MHz  - не помалко от 100 QSO.
- MIX-QRP - не помалко от 100 QSO. 
Участниците от другите континенти  ,ще получат сертификат за участие при  условие,
че той има подтвърдени:
- в multi band log, а а също така и еднообхватните на 14 и 21 МГц -  не помалко от 150 QSO.
- в еднообхватните отчети на 3,5 и  7 МГц - не помалко от 100 QSO.
- в еднообхватните отчети на 1,8 и 28 МГц - не помалко от  50 QSO.
- MIX-QRP - не помалко от 50 QSO.
Участниците, заели първите места в своята страна във всяка категория ще получат сертификат, 
при условие, че имат подтвърдени не помалко от 50 QSO. 
SWL, заемащи призови места, ще бъдат наградени с Дипломи.
 
В клубната класация се награждават с дипломи клубове, участващи в класирането с не помалко
от 5 участници.

На всеки участник в състезанието заедно със сертификатът се праща и цветна книжка
с пълните резултати от състезанието,протоколи на съдийската комисия,Условия  за
"RUSSIAN DX CONTEST" през следващата година и допълнителна информация.
На всеки участник, който е изпратил своя отчет по електронната поща, му се изпраща файл с
неговите лично заявени и потвърдени резултати разбити по обхвати,видове работа списък на
радиовръзките съдържащи грешки на участника и неговите кореспонденти ("UBN-list") и
списък на потвърдените области по дипломната програма "Россия".
--------------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
RDXC комитетът най-настоятелно ВИ моли да изпращате своите отчети в електронен вид!
Файловите отчети се препоръчва да са във формат "CABRILLO", който се формира от всички
известни програми за състезания.
Времето на проведените QSO в отчета следва да са в GMT.
Името на файла трябва да е инициала на участника.
Допуска се изпращане на файлове в други общеприети текстови формати.
Файлове, във форматите WORD, EXEL, и UUE  може да бъдат изключени за разглеждате в случай
на възможна вероятност за тяхното невярно преобразуване.
Изчисляване на крайния резултат не е задължително,тъйкато той се получава програмно.
В заглавната част на отчета задължително следва  да се нанесе категорията и полния пощенски
адрес, за изпращане на участника резултатите от състезанието, наградите, дипломите и
сертификатите.
Отчетът може да се изпрати по електронната поща или на дискета.
Хартиения отчет може да бъде съставен в хронологичен ред или по обхвати.
За по точно съдийство RDXC комитет настоятелно моли участниците да отбелязват и точната
честота (CAT System), на която са направени радиовръзките.
Отчетите за участие в състезанията се изпращат не покъсно от 45 дни след края на състезанието.
Получаването на отчетите по електронната поща се потвърждава до 48 часа.
 RDXC: http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp
--------------------
Преди да изпратите своя отчет добре е да се запознаете с някои изисквания по подготовката
и пращането - вижте : http://www.rdxc.org/asp/pages/logtip_ru.asp
-----------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
119311, Москва, а/я 88, Russian DX Contest.

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://www.rdxc.org
------------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
 7 май 2008 г.  
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
СОФТУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Организаторите препоръчват използването програмата на Борис UA1AAF специално за
този контест.В сайта на състезанието има линкове и към други добри програми за целта.
Вижте за програма ,която ще  ВИ е удобна : http://www.rdxc.org/asp/pages/software.asp
------------------------------------------------------------------
 Участието на LZ в RDXC 2007 :

 Station       QSOs   Points  DXCC Obl    Total Pnlts   Unics    Time
      SOAB-MIX
   1 EX9A       2670  19536  233 279  10002432   843   0.6   23:42 
 12 LZ3FN      1734  11096  211 215   4726896   846   0.1   23:59
 14 LZ5A       1767  10115  175 219   3985310  1689   0.3   23:59
 64 LZ2UZ       286   1211     73  79     184072    621     0   13:09

      SOAB-MIX-LP
   1 LY6M         1546  10759  248 229   5132043   375     0   23:57
 12 LZ6A          953     6059  133 145   1684402   300     0   16:29
 39 LZ3SM        313     2176   98  85      398208   114     0   08:26
 67 LZ1ONK      253     1390    74  61     187650   195     0   11:48
 88 LZ5VK          81      508    33   27       30480      9     0   03:16

      SOAB-MIX-QRP
  1 OM7DX       679   3552  141 126    948384   672   0.1   19:03
 11 LZ1MG/QRP   356   1558   89  72    250838   501     0   18:42
 28 LZ1AQ/QRP   107    571   29  24     30263    63     0   04:41
 35 LZ2HM/QRP    58    453   19  25     19932    18     0   01:40

      SOAB-CW
  1 9A5X       2330  15098  292 274   8545468   780   0.3   24:00
 52 LZ8A        646   4176  103 157   1085760   588   0.2   08:10
102 LZ2ZG       231   1323   65  66    173313   126     0   07:46
113 LZ1PM       261   1395   48  44    128340   162     0   06:00

      SOAB-CW-LP
  1 9A1AA      1391   9203  208 218   3920478   525     0   23:44
  5 LZ9R       1244   8188  185 198   3136004   252     0   23:52
 31 LZ4UU       585   5460   11 184   1064700   390     0   20:35
 46 LZ5XQ       613   3567  109 118    809709   348     0   14:01
104 LZ7H        357   1817   89  70    288903   279     0   11:06
112 LZ1IKY      371   1481   78  87    244365   924     0   15:40
174 LZ1WJ       171    834   58  53     92574   306     0   06:04

      SOAB-SSB-LP
  1 UR7M       1103   6936  128 184   2164032  1077   0.1   16:55
  6 LZ2ZY       759   4615   99 141   1107600   705   0.2   18:43
 34 LZ9Z        328   2139   72  81    327267   114     0   16:38
121 LZ1CKJ       69    333   23  27     16650   168     0   03:18

      SOSB-3.5
  1 CN2R       1138   6498   82  57    903222   435   0.1   15:28
 23 LZ7J        634   3166   54  56    348260   594     0   15:23
 30 LZ2A        394   2348   37  53    211320   138     0   09:58

      SOSB-7
  1 DL3TD      1678   9737   83  67   1460550   759   2.6   23:55
 10 LZ4TX      1048   5384   73  64    737608  1284     0   20:45
 17 LZ1RGM      855   4444   59  61    533280   306   0.3   21:55
 33 LZ1DQ       527   2622   52  55    280554   762   0.3   14:59
 34 LZ1DNY      415   2402   51  53    249808   129   0.2   14:25
 47 LZ1FH       347   1560   46  45    141960   360     0   17:07
 80 LZ2SX        94    660   25  28     34980    18     0   01:54
114 LZ3YV        20     89    8   5      1157    39     0   01:29

     SOSB-14
  1 EY8MM      1492  10843   79  82   1745723   408   0.8   14:52
  8 LZ9X       1159   7901   72  73   1145645   360   0.5   16:02
 32 LZ1JZ       549   4189   33  69    427278   303   0.1   05:27
 43 LZ9V        527   3033   41  64    318465   858   0.6   12:56
 64 LZ2CE       325   2091   38  51    186099   264     0   08:10
 77 LZ1KP       229   1463   41  55    140448   426     0   11:34
125 LZ1CLR      147   1097    9  41     54850   354     0   04:03
146 LZ1HA        85    730    3  44     34310   120     0   05:15

      SOSB-21
  1 5I3A        655   3663   60  53    413919   630   5.6   09:55
  4 LZ1ND       270   1723   55  35    155070   246   0.3   09:56
 13 LZ2A        125    806   30  21     41106   123     0   07:16
 31 LZ2FM        38    241   20   8      6748     0     0   02:27
==================================================
 Дипломи за своето участие в RDXC 2007 са получили:
LZ1AQ, LZ1DNY, LZ1DQ, LZ1FH, LZ1IKY, LZ1JZ, LZ1KP, LZ1MG, LZ1ND, LZ1ONK,
LZ1PM,LZ1RGM, LZ2A, LZ2CE, LZ2UZ, LZ2ZG, LZ2ZY, LZ3FN, LZ3SM, LZ4TX, LZ4UU,
LZ5A, LZ5XQ, LZ6A, LZ7H, LZ7J,LZ8A, LZ9R, LZ9V, LZ9X, LZ9Z.
==================================================
 Clubs Competition RDXC-2007
 1. BSCC
"Black sea" contest club
22 24307 65651025    UU7J UW2M UZ4E UT5UGR UW8M UR4LWC UT0U UR7GO UT9FJ
                     UU5WW UT7DK UX1IL UY4F UW2F UU4JDD UU5A UT8NT UW6N
                     UU1CW UT4ZX UR3MP UT7XX
43. LZ Contest Team
3 605 332344         LZ2UZ LZ1PM LZ2HM/QRP
==================================================
  Winners of RDXC-2007
        Europe
LZ1ND SOSB-21 270 1723 55 35 155070
==================================================
   RDXC-2007 Top Scores
SOAB-CW-LP
9A1AA  3920478
CT6A   3774960
UT9F   3699070
YU1NW  3491370
LZ9R   3136004
LY6A   2756601
==================================================
    SOAB-SSB-LP
UR7M   2164032
YO5OEF 1821876
SP4XQN 1793400
DJ8OG  1482726
F5KEE  1323564
LZ2ZY  1107600
=================================================
    SOSB-14
SO2R   1694560
YU2A   1448118
9A5W   1299131
S52GP  1254294
IV3SKB 1246045
LZ9X   1145645
================================================
    SOSB-21
5I3A   413919
YE1AA  255320
XV9SW  213304
LZ1ND  155070
YT7Z   138776
YO4RDN 114387
=================================================
    SOSB-21 EU
LZ1ND  155070
YT7Z   138776
YO4RDN 114387
CT1AOZ  76176
YO2RR   62010
SN2F    60984
================================================
================================================
              All Time RDXC Records
             -----------------------

 Entry         Callsign     Points    QSO     MULT   Year
                         WORLD
 MOST          UP5G         15203144  3125    682    2005
 MO2T          UU7J         14625708  3824    622    2006
 SOAB-MIX      EX9A         11514160  2855    560    2005
 SOAB-MIX-LP   SU9NC         6161040  2285    430    2003
 SOAB-MIX-QRP  LY9A          2400090  1015    330    2005
 SOAB-CW       P3F          10041254  2495    562    2004
 SOAB-CW-LP    TA2ZF         5022161  1583    463    2004
 SOAB-SSB      CN2R          8638019  2869    503    2006
 SOAB-SSB-LP   LZ9W          4444440  1494    440    2004
 SOSB-1.8      LY2IJ          598572   779    117    2007
 SOSB-3.5      CN2R           903222  1138    139    2007
 SOSB-7        DL3TD         1460550  1678    150    2007
 SOSB-14       9A9A          1902888  1682    171    2005
 SOSB-21       UN5J           747176   968    118    2005
 SOSB-28       S53EO          825881  1126    127    2002
 SWL           LYR-794       4461939 1 373    459    2003
==================================================
                          EUROPE
 Entry         Callsign   QSO    MULT   Total     Year
 MOST           UU7J      2678   634    10500942  2005
 MO2T           UU7J      3824   622    14625708  2006
 SOAB-MIX       UT7QF     2385   590     9635880  2006
 SOAB-MIX-LP    DL5XJ     1702   497     6078310  2003
 SOAB-MIX-QRP   LY9A      1015   330     2400090  2005
 SOAB-CW        9A5X      2330   566     8545468  2007
 SOAB-CW-LP     EW8EW     1568   496     4798800  2003
 SOAB-SSB       ES5TV     1972   530     6176620  2004
 SOAB-SSB-LP    LZ9W      1494   440     4444440  2004
 SOSB-1.8       LY2IJ      779   117      598572  2007
 SOSB-3.5       EU1UN     1087   130      900510  2007
 SOSB-7         DL3TD     1678   150     1460550  2007
 SOSB-14        9A9A      1682   171     1902888  2005
 SOSB-21        LY7Z       942   115      665505  2003
 SOSB-28        S53EO     1126   127      825881  2002
 SWL            LYR-794   1373   459     4461939  2003
====================================================
                         BULGARIA
 Entry          Callsign   QSO   MULT  Total       Year
 MOST           LZ5W      1831  436   5693288     2005
 SOAB-MIX       LZ3FN     1734  426   4726896     2007
 SOAB-MIX-LP    LZ2AU     1142  373   2863894     2000
 SOAB-MIX-QRP   LZ2LE      406  171    272061     2006
 SOAB-CW        LZ9W      2068  538   7025204     2003
 SOAB-CW-LP     LZ9R      1291  423   3661488     2003
 SOAB-SSB       LZ9W      1763  442   5039242     2006
 SOAB-SSB-LP    LZ9W      1494  440   4444440     2004
 SOSB-1.8       LZ3AB       75   34     16388     2001
 SOSB-3.5       LZ2L       793  112    556416     2005
 SOSB-7         LZ4TX     1048  137    737608     2007
 SOSB-14        LZ9X      1159  145   1145645     2007
 SOSB-21        LZ2A       632  115    512670     2002
 SOSB-28        LZ2NB      309   92    183172     2002
 SWL            LZ1/G/42   614  323   1490968     2006
====================================================
Предварителни заявки за своето участие в състезанието от LZ са направили:
             Announced Operations In RDXC-2008
Callsign  Entry        QSL Via   Source     Notes
LZ4UU     SOAB-MIX-LP  buro      LZ4UU   SO MIX LP or SO CW LP,
                                         last minute decision.
LZ9W      SOAB-MIX     LZ1PM     LZ3FN
=========================================================


 
 
         

     

Допълнителна информация