CQ  WPX  SSB  Contest  2008

  CQ WPX Contest  SSB  2008
  САЩ    CQ Amateur Radio
  http://cqwpx.com/rules.htm
  info: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Започва   на: 29 март 2008 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 30 март 2008 год. в 24:00 UTC

Участващите в категориите "един оператор" използват за своето участие само 36 часа.
Почивките са неограничен брой, но не по-малки от 60 минути и трябва да са ясно указани
в отчета.Работата на станцията в режим приемане се зачита за работно време.

Вид работa: SSB
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
--------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ
За всички категории: Участващите в състезанието при изпълнението на своите действия,
оказващи влияние върху крайния резултат,е необходимо да се запознаят добре и да спазват
стриктно изискванията за съответната категория.
Предавателите и приемниците, използвани  в състезанието трябва да са разположени на
територия с диаметър 500 метра или само в границите на територията собственост на
притежателя на лиценза.
Всички антени трябва да са физически свързани с предавателите и приемниците, използвани за
участие в състезанието.
За категория "High Power" общата изходна мощност не трябва да превишава 1500 вата, на
който и да било обхват.
На никоя категория не е разрешено да ползва "self-spotting" в DX - clusters , както от
своя инициал, така и от друг или от друга станция по предварителна договорка.
Различни инициали трябва да се ползват за участие в различни категории.
 
1.Single Operator (един обхват или много обхвати).
(a) Само един оператор изпълнява всички действия при работа в състезанието.PWR-max 1500 W.
(b) Low Power. Също като (а), но изхдната мощност е до 100 вата.
(c) QRP/p. Също като (а), но изхдната мощност е до 5 вата.
(d) Assisted/with Packet.Също като (а), но на оператора е разрешено пасивното ползване на
    DX - clusters.
(e) Tribander/Single Element. Тази група използва за своето участие една триобхватна антена
    за обхватите 10-15-20м,която е свързана с предавателя с един кабел и едноелементни антени
    за низкочестотните обхвати - 40-80-160м.
(f) Rookie ("младежи"). Участващите в тази категория притежават лиценз помалко от 3 години.
2.Multi Operator (само всички обхвати и само голяма мощност).
(a) Single-Transmitter. Разрешава се да се използва само един предавател и на един обхват
    може да има в един момент само един излъчен сигнал.Смяна на обхвата само след 10 минутен
    период от време - изключение само на друг обхват за нов множител.
    Използва се независима номерация на радиовръзките на всеки обхват.
    Нарушаването на 10 минутното правило автоматично рекласира станцията в multi-multi.
(b) Multi-Two. Разрешено е излъчването на два сигнала едновременно, но на различни обхвати.
    За всеки предавател се води отделен дневник (LOG).Всеки предавател може да се премества
    и или връща на друг или същия обхват не повече от 8 пъти за един календарен час - от 00
    до  59-та минута. Общата изходна мощност не повече от 1500 вата.   
(c) Multi-Transmitter.Няма ограничение за броя на предавателите,но на един обхват само един
    излъчен сигнал в един момент и да има само една Running станция на обхват.
    Използва се независима номерация на QSO за всеки обхват.
    Работата трябва да се извършва само от едно помещение.
---------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RS + пореден номер на QSO започвайки от 001.
 След поредния номер 999 започва четиризначна номерация на QSO.
----------------------------------------------------
ТОЧКИ 
(a) QSO с DX на 10, 15 и 20 м.  - 3 точки,
                    на 40, 80 и 160 м. - 6 точки.
(b) QSO с EU на 10, 15 и 20 м.  - 1 точка,
                    на 40, 80 и 160 м. - 2 точки.
(c) QSO с LZ - 1 точка, независимо от обхвата.
-----------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Множители са различните "правилни" префикси в инициалите на кореспондентите.
Префиксът се зачита един път за цялото време на състезанието.
(a) Под префикс се разбира комбинацията от букви и (или) цифри, която образува първата част
на инициала. Наример: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, 7Р8, 3А2, Е74, А45 и т.н.т.
Всяко различие в цифри, букви е различен префикс. Станция, работеща от DXCC страна,чийто
префикс е раличен от нейния е длъжна да работи под дробна черта - SV7/LZ1RT, EA6/DL8ANB ...
Шрефиксите без цифри (вкл.и тези под дробна черта) се зачитат за нулев район - LZ/K8ZB се
зачита за LZ0,a XEFTJW за XE0.
Подвижните станции : /мм, /ам, /м, /р , също така и предаваните под дробна черта индентификации
на класа на лицензията не се зачитат за префикси.
Не трябва да се използват и измислени префикси - само дадените от ITU на страните.
(b) Приветства се участието на станции със специални, мемориални и различни уникални префикси.
Префиксът е необходимо да е официално разрешен съответната държавна администрация, която
издава радиолюбителските лицензии в страната на участника. 
---------------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Резултатът е произведението на сборът на точките и сбора на множителите.
Повторение на QSO се признава само на различни обхвати.
Префиксът е множител само един път за цялото състезание независимо от обхвата.
---------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Със сертификати се награждават победителите във всяка категория и във всяка страна.
За да претендира за сертификат, участниците от "един оператор" трябва да отбележат в отчета
си не по-малко от 12 часа,а група "много оператори" - 24 часова работа.
Еднообхватните заявки са валидни само за заявения обхват.Ако в отчета има QSO и на други
обхвати,но не е явно указана заявка за еднообхватно участие,то участникът ще бъде прехвърлен
в категория "много обхвати".
Организаторите си запазват правото да наградят с дипломи и заелите 2 и 3 място.
- Класиране на клубове: Всяка година със специална награда се удостоява клуб или група
радиолюбители събрали най-голям сборен резултат от отчетите на неговите членове взели
участие в състезанието и отбелязали своето членство в отчета си.
  Клубът не може да бъде Национална радиолюбителска организация (BFRA).Принадлежността към
клуба се определя от местното географско разположение.Изключение се допуска само за DX
експедициите организирани специално за участие в състезанието от членове на даден клуб.
  За участие в това класиране и претенции за награди може да има само ако са изпратени
най-малко 3 отчета от членове на клуба. 
------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
(a) Времето задължително в GMT.
    Почивките да са ясно отбелязани (не се изисква за CABRILLO-отчети)
    Отчетите на Single operator и Multi-single да са в хронологичен ред.
    Отчетите на Multi-two също , но за всеки от предавателите.
    Отчетите на Multi-multi също , но за всеки от обхватите.
(b) За всяко QSO трябва да има цялостни предаден и приет контролен номер.
    Отчети с пропуснати номера ще се разглеждат като Check_log.
(c) Организаторите се надяват да получат електронни отчети от всички участници, а за
    претендиращите за класиране на призови места и за всички които са използвали РС за
    изготвяне на отчета - това е задължително.
(d) Стандарт за файловете на отчета - формат Cabrillo. При изпращане по e-mail в графа
    "subject" запишете своя инициал. Уверете се, че правилно сте попълнили главата на
    файла, включително категорията и членството в клуб.Неправилното попълване може да ВИ
    прехвърли в друга категория или в Check log.Подробни инструкции по оформлението на
    Cabrillo файла за CQ WPX - ще намерите на сайта на състезанието http://www.cqwpx.com
    Не изпращайте разпечатки на отчети Cabrillo - няма да се вземат по внимание.
(e) Предпочитания начин за изпращане е по електронната поща.Всяко изпращане ще получи
    отговор-потвърждение.Списъкът на получените отчети може да видите на WEB страницата.
(f) Ako Вие не можете да направите отчет във формат CABRILLO, то се допуска неговото
    изпращане в текстови формат ASCII, който могат да правят всички популярни програми.
    За не CABRILLO отчетите е необходим отделен обобщаващ лист, а също така и списък на
    множителите. При изпращане на  на дискети, техния формат трябва да е 3.5".
(g) Официални бланки за отчети може да получите от организаторите, (по поща, факс или
    e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) на адреса на CQ.
    Може да използвате и свои форми,при условие,че те съдържат цялата необходима информация
------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
CQ Communications, 25 Newbridge Rd, Suite 405, Hicksville NY 11801, USA

E-mail (за отчети във формат Cabrillo):  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page:  http://cqwpx.com/rules.htm
Info  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
-------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
 1 май 2008 год.
-------------------------------------------------
УСЛОВИЯ ЗА ДЕКЛАСИРАНЕ
Нарушаване условията на лицензията, правилата на състезанието, некоректно поведение,
голямо количество неотбелязани повторени QSO, а също и QSO, които не могат да быдат проверени,
могат да станат достатъчна причина за декласиране.
Участници, чиито отчети по мнение на WPX Contest комитета, съдържат голямо количество QSO
които не съвпадат с нищо ще бъдат декласирани и отстранени от участие и за следната година.
Ако за 5 години участникът е декласиран 2 пъти, то той не може да претендира за каквито и
да е награди в продължение на 3 години.
------------------------------------------------
================================================
WPX SSB 2007 SCORES

WORLD  -  14 MHz
   1.5C8A (CN8NK) ....................4,609,346
   2.4L2M.............................3,555,695
   3.AO7R (EB7AEY) ...................2,753,478
   4.ST2R (S57DX).....................2,643,300
   5.HH4/K4QD.........................1,933,342
   6.6V7E (RW3TN).....................1,365,552
   7.TG9ANF...........................1,101,477
   8.4N7N (YU7WW).......................938,028
   9.SO9L (SP9UML)......................927,399
 10.LZ9X...............................802,272

WORLD  -  7 MHz
   1.WP3C.............................2,537,460
   2.4L4WW ...........................2,027,935
   3.SP4TKR.............................783,505
   4.SN3X...............................683,640
   5.EA1DR..............................487,553
   6.LZ1RGM.............................472,236
   7.RA9XY..............................276,012
   8.SP3FYX ............................251,750
   9PR7DZ...............................244,024
 10.II3L...............................226,632
================================================

* - Low Power
  Call       Band   QSO   Mul     Score
----------------------------------------

 WORLD  - QRP/p

   1.4M2L         A   1096  380   1402960
   2.TI5N         A     807   364    803348
   3.UA3BL       A     805   431    684428
 62.LZ3FN        A       12    12         252
    (Op:LZ2ITU)

SINGLE OPERATOR
EUROPE - BULGARIA

LZ129LO     A   1977  717   2523840
LZ2ZG       21   157  131     44409
LZ1PM       "     12   12       432
*LZ2DF      A    399  264    243672
*LZ2ZY      A    334  245    166355
*LZ2UZ      A    159  123     49446
*LZ1KP      "    151  125     45250
*LZ1AQ      "    120  104     22360
*LZ1IKY     "     89   81     16848
*LZ1ONK     "     84   67     10586
*LZ1MC      "     31   25      1925
*LZ5XQ      "     24   21      1407
*LZ1JZ      "     19   18      1026
*LZ4TX      "      8    8        80
*LZ9Z       28    15   14       574
*LZ1HB      21   225  181     99731
*LZ9X       14  1000  548    802272
*LZ5PL      "     97   90     10710
*LZ2CE      "     59   55      5115
*LZ1RGM     7    487  354    472236
*LZ2JA      3.7  269  211    130820

 WORLD  - ASSISTED - DX

  1.P40W        A   4235 1069  15837235
    (Op:W2GD)
  2.EA9LZ       A   2920  923  10204688
  3.CT6A        A   2282  936   4881240
    (Op:CT1CJJ)
 27.LZ1KSP      A    914  487    706150
    (Op:LZ1HI)
 79.LZ8A        "     76   68     12172
    (Op:LZ2BE)
===============================================
 WORLD - Records - SSB
   
Cat  Call  Yr      Score    WPX
Single Operator         
 1.8 CN2R  07   1,613,955   399
 3.5 CN2R  06  11,849,076   894
 7.0 CN2R  05  14,724,696   931
14   5C5Z  07  11,745,769  1009
21   ZD8Z  05  17,129,112  1196
28   D44AC 02  15,707,401  1123
AB   D4B   05  26,871,482  1271

Multi-Operator     
Multi-Single  D44TD 02 33,443,856  1332
Multi-Two     AN8A  07 47,019,528  1444
Multi-Multi   HC8N  03 60,703,452  1476
===============================================

EUROPE - Records - SSB
   
Cat   Call    Yr     Score     WPX
Single Operator       
 1.8  SN3R    07     835,844   434
 3.5  4O3B    07   2,734,722   662
 7.0  YT5A    07   5,086,240   830
14    DJ7AA   00   7,955,224  1052
21    CQ1BOP  00   6,989,997  1029
28    GM7V    00   8,305,756   982
AB    OK1RI   01  10,844,592  1034
 
Multi-Operator       
Multi-Single  9A7A  02  19,034,950  1306
Multi-Two     OE4A  07  18,533,494  1337
Multi-Multi   9AY2K 00  42,477,343  1493
===================================================
===================================================
 
 
  


  


 
  
 
 

 

Допълнителна информация