В събота 19 април - HOLLY LAND Contest , a в неделя на 20 април от 7.оо до 12.оо LZT - Държавно първенство на SSB.

   HOLYLAND Contest
   Израeл   Israel Amateur Radio Club - IARC
   http://hamradio.iarc.org/contests/contests.html
 
Започва  на: 19 април 2008 год. в 00:00 UTC
Завършва на: 19 април 2008 год. в 24:00 UTC
  
Видове модулации: CW, DIGITAL, SSB
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
  3.50-3.56,   3.60-3.65,   3.70-3.80,  14.00-14.06, 14.125-14.300,
 21.00-21.08, 21.20-21.40, 28.00-28.10, 28.50-28.80 MHz 
-------------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
1. Един оператор:
a. Един оператор - SSB;
c. Един оператор - CW;
d. Един оператор - DIGI (RTTY, PSK31);
e. Един оператор QRP (до 10 вата).
2. Много оператори - един предавател.
3. SWL.

Mixed - минимум 2 различни вида работа (CW; SSB; Digital).
---------------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RS(T) и номера на QSO, започвайки от  001.
 Израелските станции предават RS(T) и "област".
 С всяка станция са възможни три радиовръзки на един обхват: CW, SSB и Digi
(RTTY и PSK31 са едини вид). Cross-band и cross-mode QSO не се признават.
----------------------------------------------------------
ТОЧКИ 
На 160-80-40м по 2 точки,
на  20-15-10м по 1 точка.
Радиовръзки само с Израелски станции.
----------------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Една точка за множител дава всяка "област" на всеки обхват.
----------------------------------------------------------
ПРЕСМЯТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Крайния резултат се определя от произведението на сбора на точките за QSO и множителите. 
----------------------------------------------------------
SWL 
Слушателите записват само работата на  Израелските станции.Необходимо е отчета да
запишат времето,инициала,инициала на кореспондента,RS(T),предадената "област" и точки
----------------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Абсолютните победители в MOAB и SOAB-MIX се награждават с Trophy.
Абсолютните победители в SOAB CW, SSB, DIGI, QRP, SWL  се награждават с плакетки.
Континенталните лидери  се награждават с плакетки - независимо от категорията.
Сертификати ще получат победителите в своите страни при условие, че те са набрали
минимум 50 точки за радиовръзки. 
-----------------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Електронните отчети се изпращат в вид текстови ASCII файлове (препоръчва се формат
Cabrillo) на дискети или по електронната поща.
Хартиени (ръкописни) отчети трябва да имат отделен лист за всеки обхват и вида работа.
Отчета: Време,CALL, RS(T) и предаден номер, RS(T) и приета "област", точки.
Заглавната страница се препоръчва да се използва формата, която може да изтеглите
от страницата състезанието, която съдържа информация за участника,брой на множителите,
точки по обхватите,общия брой на точки и множители,крайния резултат,подписана декларация
за спазване условията на състезанието и собствената лицензия.
-------------------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
Contest Manager 4Z4KX, Israel Amateur Radio Club, Box 17600, Tel Aviv 61176, Israel.

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://hamradio.iarc.org/contests/contests.html
------------------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
31 май 2008 год.  
------------------------------------------------------------
ЗАБЕЛЕЖКА 
Израелските подвижни радиостанции могат да променят своето местоположение по време на
състезанието в 5 различни "области",като от всяка област са поне по един цял час.Работата
от друга област дава възможност станцията да работи с друг инициал,така тя дава допълнителни
точки и множителив състезанието.За да покажат своето различно местоположение в дриги
"области" тези станции ще променят цифрата в своя инициал.
Например: 4X4JU ще използва 4X41JU,4X42JU ...(4X45JU или 4X6JS ще използва 4X61JS,4X62JS).
ОБЯСНЕНИЯ ЗА МНОЖИТЕЛИТЕ
1) Cистема от квадрати:
Топографното ведомство на Израел е разделило страната на решетка с размери 10х10 километра.
От север на юг координатите са числа, а от запад на изток координатите са символи.Получава се
така , чевсеки квадрат се определя с унукална комбинация от букви и цифри - Е14 , F34 . . .
2) Административна система:
Страната е разделена на 23 административни района.
Списък на районите и съответстващите им съкращения:
Akko AK, Haifa HF, Ramallah RA, Yizreel YZ, Ashqelon AS, Hasharon HS, Ramla RM, Zefat ZF,
Azza AZ, Hebron HB, Rehovot RH, Beer Sheva BS, Jenin JN, Shekhem SM, Bethlehem BL,
Jerusalem JS, Telaviv TA, Hadera HD, Kinneret KT, Tulkarm TK, Hagolan HG, Petah Tiqwa, PT,
Yarden YN.
 Районите не са множители!
3) "Области" (множители):
Состои се от обозначението на квадрата 10х10км.и съкращението на  един от 23 административни
райони. Например: F15TA, E14TA, H08HF. 
-----------------------------------------------------
 
RESULTS OF THE "HOLYLAND DX CONTEST" - 2007

NR  CALLSIGN        CONT CATEG   QSO  PTS  MUL  SCORE
-----------------------------------------------------

1   RG3K op.UA3QDX    EU MIX     304  391  150  58650
2   UT2IV             EU MIX     282  378  145  54810
3   DL5WW             EU MIX     234  302  125  37750
8   LZ1KP             EU MIX     150  198   94  18612
43  LZ1RB             EU MIX      72   71   39   2769
51  LZ3FN             EU MIX      61   61   31   1891
53  LZ2FM             EU MIX      41   57   31   1767

1   LZ2PS             EU CW      131  179   82  14678
2   HA1ZZ             EU CW      133  174   77  13398

1   RA6AFB            EU DIGI     23   30   21    630
18  LZ2ZQ             EU DIGI      7    7    7     49

1   OM5NL             EU QRP     171  206   94  19364
2   LZ1MG/qrp         EU QRP      86  172   64  11008
3   UT7GX             EU QRP     109  116   71   8236
4   LZ2ITU            EU QRP     111  115   62   7130

1   LZ1G42            EU SWL     258  336  163  54768
2   R3A-847           EU SWL     135  211   74  15614
=======================================================

 

Допълнителна информация