РЕЗУЛТАТИ

От Деветия Коледен КВ турнир “ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС”

EP CHRISTMAS CONTEST 2012,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма

“ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД – София,

проведен на 26.12.2012 год.

В състезанието се включиха повече от 50 радиостанции в две категории: категория А – членове на LZ1KIA и такива, класирали се на призовите места в предишното издание на турнира и категория В – радиостанции с един оператор и максимална мощност до 100W. Класирането е общо за двете категории. Отчетите на участниците, работили с повече от един оператор и с мощност над 100W, както и заявилите желание да не бъдат класирани, са взети само за контрол и не са включени в класирането.

 

 

Call

Заяв. QSO

Потв. QSO

Точки

Множ.

Резулт.

Потв. (%)

Кате-гория

Имена

QTH

 

1

LZ2CM

136

126

238

9

2142

92.60%

B

Пламен Георгиев

Монтана

 

2

LZ3GH

122

109

221

9

1989

89.30%

B

Георги Влаев

Нова Загора

 

3

LZ1GU

115

99

203

9

1827

86.10%

B

Хайрабед Ашикян

София

 

 

 

 

 

 

4

LZ3RM

118

108

200

9

1800

91.50%

A

Емил Милачков

Радомир

 

5

LZ2ZF

140

127

223

8

1784

90.70%

B

Феди Младенов

Лом

 

6

LZ1QZ

105

98

202

8

1616

93.30%

B

Кольо Колев

Бургас

 

7

LZ2WE

99

91

171

9

1539

91.90%

B

Теодора Николова

Лом

 

8

LZ2PS

102

90

162

9

1458

88.20%

A

Стефан Гецов

Поликраище

 

9

LZ2WSG

96

88

172

8

1376

91.70%

B

Веселин Георгиев

Силистра

 

10

LZ4PA

106

91

167

8

1336

85.80%

B

Петър Ангелов

Свищов

 

11

LZ3ZZ

106

93

165

8

1320

87.70%

B

Алеко Иглев

Копринка

 

12

LZ2UX

97

81

165

8

1320

83.50%

B

Генчо Денчев

София

 

13

LZ1RF

90

76

144

9

1296

84.40%

B

Милчо Миланов

София

 

14

LZ2JOW

70

66

142

9

1278

94.30%

B

Йовко Йовков

Силистра

 

15

LZ1XE

72

69

141

9

1269

95.80%

A

Петко Марков

София

 

16

LZ1ND

112

101

181

7

1267

90.20%

A

Тодор Тодоров

Пловдив

 

17

LZ1MC

82

75

148

8

1184

91.50%

A

Слави Люцканов

Стара Загора

 

18

LZ1GG

87

74

146

8

1168

85.10%

A

Коста Чакъров

Самоков

 

19

LZ1IA

79

73

145

8

1160

92.40%

A

Иван Александров

София

 

20

LZ4RR

70

56

121

9

1089

80.00%

B

Бедри Мустафов

Царичино

 

21

LZ1FIA

66

59

119

9

1071

89.40%

B

Филип Илиев

Габра

 

22

LZ5IL

69

62

138

7

966

89.90%

B

Владимир Недев

Смолян

 

23

LZ1DQ

74

72

124

7

868

97.30%

A

Владимир Коруков

Стара Загора

 

24

LZ1MG

58

52

116

7

812

89.70%

B

Мален Георгиев

Чирпан

 

25

LZ1KP

60

53

113

7

791

88.30%

B

Константин Коруков

Стара Загора

 

26

LZ1PV

59

49

109

7

763

83.10%

B

Николай Ботев

София

 

27

LZ1XL/2

41

38

82

7

574

92.70%

A

Минчо Абаджиев

Кочово

 

28

LZ2KSB

46

42

82

7

574

91.30%

B

Тодор Тодоров

LZ2-005

Балчик

 

29

LZ1WF

43

38

82

7

574

88.40%

B

Васил Филчев

Пловдив

 

30

LZ2KST

57

50

94

6

564

87.70%

B

Страти Стратев

Варна

 

31

LZ2CH

53

47

95

5

475

88.70%

B

Красимир Димитров

Силистра

 

32

LZ1VPS

42

36

72

6

432

85.70%

B

Васил Станков

Сливен

 

33

LZ1KZX

34

31

71

6

426

91.20%

B

Иван Тодоров LZ2HT

София

 

34

LZ1ES

37

31

71

6

426

83.80%

B

Валентин Христов

Долна баня

 

35

LZ1KPW

39

35

75

5

375

89.70%

B

Герасим Иванов

Пещера

 

36

LZ1VVD

38

34

58

5

290

89.50%

B

Владимир Динков

София

 

37

LZ1VCT

28

26

50

3

150

92.90%

B

Велин Тодоров

Казанлък

 

38

LZ3PZ

27

18

34

3

102

66.70%

B

Любомир Петров

Самоков

 

39

LZ2WNW

18

14

26

3

78

77.80%

B

Веселин Великов

Силистра

 

40

OK/LZ3SF

27

22

38

2

76

81.50%

B

Владимир Мянев

Прага

 

41

LZ1BXA

11

9

17

1

17

81.80%

B

Богомил Петков

Пещера

 

 

 

 

Не бе получен отчет от LZ2VU.

Отчети за контрол: LZ1JY, LZ1KFM, LZ1KZ, LZ1RSS, LZ1SDR, LZ2PT, LZ3FM, LZ3FN, LZ3SD, LZ4UU.

При равен брой точки на по-предно място е класирана станцията с по-малък процент грешки.

Първите десет от категория В придобиват правото в следващия турнир да участват в категория А. Това са по реда на класирането: LZ2CM, LZ3GH, LZ1GU, LZ2ZF, LZ1QZ, LZ2WE, LZ2WSG, LZ4PA, LZ3ZZ и LZ2UX.

Закриването на състезанието и награждаването на участниците ще се извърши в град Казанлък, на Националния събор на радиолюбителите ХОБИ РАДИО, на 8 юни 2013 год.

Изказваме специална благодарност на Бойчо Хаджийски LZ1BJ за електронната обработка на отчетите.

 

Contest manager:

Иван Александров – LZ1IA Изпълнителен директор

на “Електрон-прогрес” АД:

25.04.2013 г. Красимир Пингелов – LZ1PKS

Допълнителна информация