Състезанието ще се проведе на 26 декември 2010 година, неделя, от 1700 LZT до 1900 LZT на SSB.

УСЛОВИЯ
за провеждане на

Седмия Коледeн КВ турнир "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"2010
/
EPCHRISTMASCONTEST/,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ


с любезната подкрепа на БФРЛ

 

          От миналата2009 година състезанието се провежда по нови условия: телеграфният и телефонният тур се редуват през година, като тази година ще се проведе телефонния. Денят на провеждане е втория ден на Коледа.   

         1. Време:
       Състезанието ще се проведе на 26 декември 2010 година, неделя, от 1700LZTдо 1900 LZT  на SSB.
       2. Честотен обхват:

       Радиовръзките на SSB се осъществяват в участъка от 3650 до 3770kHz.  Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава след интервал не по-малък от 30 минути.

       3.Категории участници:

-          А - Радиостанции, членове на LZ1KIA (настоящи и бивши) и  първите шестима от категория В в миналогодишното издание на турнира

-          B - Радиостанции с един оператор и максимална мощност до 350W

       Радиостанциите в категория Апредаватпоредния номер на радиовръзката  и буквите EP ("ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"),започвайки от 001EP.

        Радиостанците в категория Впредават поредния номер на радиовръзката и поредния номер на радиовръзката на предишния кореспондент, започвайки от 001000.

4.Точки и множители:
       - За радиовръзка със станции, предаващи EP - 5 точки
       - За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 1 точка

          За множител се счита броят на работените различни радиостанции, предаващиEP (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС).

       5. Краен резултат:

       Сумата от точките за радиовръзки, умножена по сумата отмножителите.
        6. Класиране и награди:

       - Класацията на състезателите е обща за двете категории (А и В). Класиралите се до трето  място (независимо от категорията) получават сертификат и предметна награда. Първите шестима от категория В придобиват правото да участват в следващия турнир в категория А.

         - Всички състезатели, изпратили отчети, получават сертификат за участие в турнира.

        7. Радиостанции, предаващи ЕP:

       7.1. Членовете на LZ1KIA:
LZ1AO LZ1AJ LZ1BAW LZ1CE LZ1CCC LZ1IA   LZ1IM LZ1IU LZ1MDM   LZ1PKS   LZ1QW   LZ1RSS LZ1UA LZ1WKT LZ1XE   LZ1XL LZ2INC LZ3HJ LZ3QY  LZ5NL   LZ5WF

       Забележка: Не всички имат апаратура на къси вълни.

       7.2. Първите шестима от категория В в миналогодишния турнир, които придобиват правото да участват в категория А, по реда на класирането са: 

LZ2BE - Боян, LZ1ND - Тодор, LZ1KXXс оператор LZ1RB - Андрей, LZ1SDR - Стоян, LZ1FI - Пейо и LZ2PS - Стефан.
       8. Отчети:

          В срок от един месец след състезанието, желателно във формат Cabrillo, изпратете отчетите на E-mail:           

lz1ia@yahoo.com

       За отчетите на хартия се изисква заглавна страница. Изпратете отчетите на адрес:

СОФИЯ 1309, POBox 28, Иван Александров
 
Contest Manager – LZ1IA, Иван
тел. 02 8319574
 

Изпълнителен директор на

“Електрон-прогрес” АД:

Красимир Пингелов – LZ1PKS

                                                                                          73 ! DE LZ1KIA

Допълнителна информация