Деветия Коледeн КВ турнир "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС" 2012

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ

с любезната подкрепа на БФРЛ

 

Ще се проведе на 26 декември 2012 година, сряда, от 0700 UTC до 0900 UTC (0900 LZT до 1100 LZT) на SSB.

 

УСЛОВИЯ
за провеждане на

Деветия Коледeн КВ турнир "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС" 2012
/EP CHRISTMAS CONTEST/,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ


с любезната подкрепа на БФРЛ

 

От 2009 година телеграфният и телефонният тур се редуват, като тази година ще бъде на телефония. Денят на провеждане е втория ден на Коледа и, както миналата година, ще се проведе на 7MHz.

 

  1. Време:

 

 Състезанието ще се проведе на 26 декември 2012 година, сряда, от 0700 UTC до 0900 UTC (0900 LZT до 1100 LZT) на SSB.

       2. Честотен обхват:

       Радиовръзките на SSB се осъществяват в участъка от 7110 до 7180kHz.  Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава след интервал не по-малък от 30 минути.

       3. Категории участници:

  • А - Радиостанции, членове на LZ1KIA (настоящи и бивши) и първите десет от категория В в миналогодишното издание на турнира.

  • B - Радиостанции с един оператор и максимална мощност до 100W.

       Радиостанциите в категория А предават поредния номер на радиовръзката и буквите EP ("ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"), започвайки от 001EP.

  Радиостанците в категория В предават поредния номер на радиовръзката и поредния номер на радиовръзката на предишния кореспондент, започвайки от 001000.

4. Точки и множители:

       - За радиовръзка със станции предаващи EP - 5 точки

       - За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 1 точка

          За множител се счита броят на работените различни радиостанции предаващи EP (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС).

       5. Краен резултат:

       Сумата от точките за радиовръзки умножена по сумата от множителите.

6.  Класиране и награди:

        - Класацията на състезателите е обща за двете категории (А и В). Класиралите се до трето място получават сертификат и предметна награда. Първите десет от категория В придобиват правото да участват в следващия турнир в категория А.

- Всички състезатели изпратили отчети получават сертификат за участие в турнира.

        7. Радиостанции предаващи ЕP:

7.1. Членовете на LZ1KIA потенциални участници в състезанието:

LZ1IA LZ1IM LZ1IU LZ1PKS LZ1QW LZ1RSS LZ1XE LZ1XL LZ5WF

7.2. Първите десет от категория В в миналогодишния турнир, които придобиват правото да участват в категория А, по реда на класирането са:

LZ1GG - Коста

LZ1ND - Тодор

LZ1DNY - Мариан

LZ1MC - Слави

LZ1CF - Христо

LZ2PS - Стефан

LZ2FM - Димитър

LZ1DQ - Владимир

LZ2AB - Кръстьо

LZ3RM - Емил

       8. Отчети:

       В срок от две седмици след състезанието, във формат Cabrillo, изпратете отчетите на E-mail:

lz1ia@yahoo.com

Тъй като се извършва електронна проверка, времето в отчетите да бъде в UTC.

  За отчетите на хартия се изисква заглавна страница. Изпратете отчетите на адрес:

СОФИЯ 1309, POBox 28, Иван Александров


 

Contest Manager – LZ1IA, Иван

тел. 02 8319574

 

Изпълнителен директор на

Електрон-прогрес” АД:

Красимир Пингелов – LZ1PKS

73 ! de LZ1KIA

 

Допълнителна информация