- Какъв си такъв глупав! От толкова години ходиш на училище, а нито една буква не си научил! Само едно тире и една точка знаеш! - крещят родителите.

Малкият виновно навежда глава и пак отива в стаята си да пише точки и тирета в тетрадката си.

Така минавали детските години на Самюел Морз.

Допълнителна информация