MOROZ - Red Nose Contest
МОРОЗ - Красный Нос Контест

(Заб.: Има промяна от миналогодишните условия)

 

Учредител: Клуб RU-QRP
Начало: 23 януари 2010г. 07:00 UTC (09:00 LZT)
Край: 23 януари 2010г. 11:00 UTC (13:00 LZT)
Продължителност: 4 часа
Мощност: само QRP - 5W CW&Digi, 10W SSB
Вид работа: CW, Digi, SSB
Обхвати: (в района на QRP честотите):

 • CW: 3560, 3577, 7030, 14060, 21060, 28060 kHz
 • SSB: 3690, 7090-7100, 14285, 21285, 28360 kHz

Повикване: "CQ MOROZ"

ВНИМАНИЕ!!! Това е само една забавна игра за Ваше удоволствие, а не състезание по оцеляване (радиолюбителски сървайвър)
Не забравяйте за възможността за измръзване.

МОЛЯ, бъдете внимателни!

Категории:

 • - Един оператор
 • - Колективни радиостанции (много оператори)


Подкатегории:

 • - "Полева станция"
 • - "Стационарна станция"

Участник сменящ позицията си от "полева станция" на "стационарна станция" или обратно, се счита за участник от подкатегория "полева станция"

Захранването на апратурата може да бъде както независима (акумулатор), така и от електрическата мрежа.

Контролни номера:
Предава се последователно:

 • - реален RST/RS/RSQ;
 • - членски номер RU-QRP (нечленове предават "NM", оператори на колективни радиостанции, членове на RU-QRP предава своя членски номер от номер RU-QRP)
 • - Идентификатор на температурата на работната позиция в момента на провеждане на QSO във формат:

F - по-ниска от -10 oC
R - от -3 оC до -10 oC
O - от -3 oC до +3 oC
S - от +3 oC до +10 оC
T - над +10 oC


Пример: UR5LAM de RK4FB ur 579/086/T
или: RK4FB де RX3ALL ur RST 579 my RUQRP nr 79/F

По време на QSO може да се обменя друга информация (точна температура, име, QTH, условия на работа и т.н.) Температурния идентификатор може да се сменя, в зависимост от изменението на условията на позицията или позицията като цяло.
Повторение на връзките се разрешава на различни диапазони и на различни видове работа.
Разрешава се повторение на един и същ диапазон и вид работа, ако в едната от станциите се е сменил температурния идентификатор.
За смяната на температурния идентификатор може да се информира и в повикването - CQ MOROZ/S

Точки:

 • - За всяко проведено QSO се начислява 1 точка. Ако QSOто се потвърди в отчет на кореспондента, то за дадената връзка се начислява 1 точка допълнително.
 • - За всеки нов номер RU-QRP се начислява допълнително 5 точки, независимо от диапазона.
 • - за всеки пълен комплект букви F.R.O.S.T - допълнително 20 точки.

По време на провеждането на играта, недостигащите букви в серията комплект F.R.O.S.T може да се доокомплектова с буква от собствената позиция при условие, че тя отговаря на липсващата буква и са проведени не по-малко от 10 QSO с именно тази буква идентификатор.

Точки за начисляване към всяко QSO в съответствие с идентификатора на Вашата работна позиция:

F - по-ниска от -10 oC +4 точки
R - от -3 оC до -10 oC +3 точки
O - от -3 oC до +3 oC +2 точки
S - от +3 oC до +10 оC +1 точка
T - над +10 oC +0 точки

Окончателния заявен резултат:
сума от точките за връзките + точки за събрани номера на членове на RU-QRP + точки за събран комплект F.R.O.S.T. +точки за температура на позицията.

Награди:
Всички участници получават сертификат в електронен вид с указване на подкатегорията, заетото място и набраните точки.
Участници в подкатегория "Полева станция" и "Стационарна станция" заели 1,2,3,4 и 5-то място се награждават с отпечатани сертификати.
Пет участника - членове на RU-QRP Club, заели пет призови места в подкатегория "Полева станция", се награждават с материални награди (виж линка към страницата на контеста-игра). За претендентите за материални награди, смяната на температурния идентификатор и съответната работна позиция трябва да бъде заснета във фоторазказ.
Задължително условие за претендентите за материална награда: да публикуват на сайта на Клуба или да изпратят заедно с отчета разказ за състезанието, описание на работната позиция, снимки на които отразяват условията на работа, използваните антени, смяна на индетификатора, показания на термометъра на работната позиция.
Претендентът е длъжен да изпрати стандартен отчет за проведените връзки на адрес: ru-qrp-club (at) mail.ru

Участници, работили с 6 члена на RU-QRP Клуба, които работят в нестационарни условия се награждават с диплом "RU-QRP CLUB". Вижте дипломната програма на адрес: http://qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=4
За тази цел, в писмото с отчета трябва да се приложи и съпроводително писмо с молба за издаване на дипломата.

Отчети:
Отчети във формат Cabrillo (ЕРМАК) по e-mail
В реда на отчета "SOAPBOX:" трябва да се укаже реалната температура съответстваща на използвания идентификатор (Например F - 19C, S +7C).
Коментари, разкази, фотоотчети са задължителни.

Адрес за изпращане на отчета: ru-qrp-club (at) mail.ru

Краен срок за изпращане на отчетите: 23.02.2010г.

Условията на контеста-игра, както и описание на материалните награди можете да намерите на този линк:
http://qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=47

Допълнителна информация