На 18-ти ноември в 02.55 UTC (04.55 LZT) се очаква максимумът на метеоритния поток Леониди (източник http://dl1dbc.net/Meteorscatter/).

 

Очакваният брой метеорити по време на максимума е 15 ZHR (или толкова метеорита бихте видели в рамките на един час при идеални условия) и е далече от “легендарния” максимум през 1999 година. За наша радост, имам предвид радиолюбителите, видимите метеорити са само малка част от тези, които предизвикват йонизиране на атмосферата, достатъчно за отразяване на радиовълните. За нашето географско разположение потокът игрява към 23 LZT и залязва към 14 LZT. Нощта ще е безлунна и това ще е добра предпоставка за визуално наблюдение на падащите метеори. За по-практичните – следете честотите 144.370 (FSK441), 50.230(JT6M) или просто, ако желаете да регистрирате метеоритните отражения, слушайте на честотата на някой познат ви европейски фар на 28MHz.

И ако все пак предвижданията не се окажат реални, не унивайте … наближава може би най-добрият метеоритен поток за годината Геминиди (“Близнаци”) на 14 Декември!

Допълнителна информация