EA RTTY  ;  SPDXC   ====>>>


    EA RTTY Contest
    Испания     Union de Radioaficionados Espanoles (URE)
    http://www.ure.es/
 
Започва   на: 5 април 2008 год. в 16:00 UTC
Завършва на: 6 април 2008 год. в 16:00 UTC
 
Вид модулация: RTTY
Обхвати: 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
---------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
1) Single operator all band EA.
2) Single operator single band EA. (One band is only allowed during the contest).
3) Single operator all band non-EA.
4) Single operator single band non-EA. (One band is only allowed during the contest).
5) Multioperator EA, only all bands.
6) Multioperator non-EA, only all bands.
На всички категории е позволено ползване на DX-clusters,но self-spotting е забранен.
----------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST + поредния номер на QSO.
Испанските участници предават RST + обозначение на провинцията (PREFIJO PROVINCIAL).
---------------------------------------------
ТОЧКИ 
На обхватите 10, 15 и 20 метра по 1 точка за QSO с EU и 2 точки за QSO с DX.
На обхватите       40 и 80 метра по 3 точки за QSO с EU и 6 точки за QSO с DX.
------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛЬИ
Страните (по списку EADX100), районите (call area) USA, VE, JA, VK и провинциите на Испания
се считат за множител на всеки обхват.
Първата QSO с EA, EA6, EA8, EA9  дава 2 множителя (страна и провинция).
Първата QSO с W, VE, JA, VK също дава 2 множителя (страна и район).
-----------------------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сбора на точките и сбора на множителите.
-----------------------------------------------
SWL 
Всеки инициал в отчета може да присъства само 10 пъти на всеки обхват.
------------------------------------------------
НАГРАДИ 
С плакети се награждават победителите,
сертификати  за първите 3 места във всяка подгрупа.
За да се претендира за награда, е необходимо да са направени минимално 50 QSO.
-------------------------------------------------
ОТЧЕТИ 
Електронни отчети във формат Cabrillo изпратени по електроната поща.
-------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://www.ure.es/
-------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ  
 25 април 2008 г.
-------------------------------------------------
РАЗРЕШЕНИ КОРЕСПОНДЕНТИ 
Радиолюбители от целия свят.Провеждат се QSO - всеки с всеки,
няма ограничение за QSO само с Испания.
------------------------------------------------- 
Провинциите на Испания:
A – Alicante      AB – Albacete     AL – Almeria      AV – Avila
B – Barcelona     BA – Badajoz      BI – Vizcaya      BU – Burgos
C – Coruna        CA – Cadiz        CC – Caceres      CE – Ceuta
CO – Cordoba      CR – Ciudad Real  CS – Castellon    CU – Cuenca
GC – Las Palmas   GI – Girona       GR – Granada      GU – Guadalajara
H – Huelva        HU – Huesca       IB – I. Baleares  J – Jaen
L – Lleida        LE – Leon         LO – La Rioja     LU – Lugo
M – Madrid        MA – Malaga       ML – Melilla      MU – Murcia
NA – Navarra      O – Asturias      OU – Ourense      P – Palencia
PO – Pontevedra   S – Cantabria     SA – Salamanca    SE – Sevilla
SG – Segovia      SO – Soria        SS – Guipuzcoa    T – Tarragona
TE – Teruel       TF – SC Tenerife  TO – Toledo       V – Valencia
VA – Valladolid   VI – Alava        Z – Zaragoza      ZA – Zamora
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
               EA-RTTY 2007

     Call         QSO   Pts  Mul   Score
----------------------------------------

Single Operator All Band DX:
1    7X0RY        902  3440  256  880640
2    UT0U         763  1960  260  509600
3    CN8KD        617  2113  187  395131
4    UA3PAB       676  1468  212  311216
5    YL2CI        648  1415  214  302810
6    LZ8A         642  1350  213  287550
7    AD4EB        478  1317  180  237060
8    VA2UP        479  1232  179  220528
9    SP9UNX       456  1064  203  215992
10   A45WD        471  1147  187  214489
--------
Single Operator 80m DX:
1    OK3R         263   981   78   76518
7    LZ2JA         84   270   28    7560
=================================================
=================================================

             SP DX Contest
             Полша -  PZK и SPDXC
             http://www.contest.spdxc.org.pl/
             http://www.spdxcontest.info/en/

Започва   на: 5 април 2008 год. в 15:00 UTC
Завършва на: 6 април 2008 год. в 15:00 UTC
 
Провеждат се QSO само със станции от Полша с префикси 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR.
  
Видове модулации: CW, SSB
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
---------------------------------
КАТЕГОРИИ 
A. MOAB MIXED;
B. SOAB MIXED HP;
C. SOAB MIXED LP;
D. SOAB MIXED QRP;
E. SOTB MIXED;
F. SOAB PHONE HP;
G. SOAB PHONE LP;
H. SOSB PHONE;
I. SOAB CW HP;
J. SOAB CW LP;
K. SOSB CW;
L. SWL MIXED.
 
- MO:Multi-Operator Single-Transmitter означава, че в един момент от време може да бъде
     излъчен само един сигнал, и броя на смяна на обхватите и вида на работа е ограничен
     до 12 в рамките на един календарен час.
- SO:Single Operator означава,че всички действия по обслужване на радиостанцията,записване
     на QSO,провеждане на контрола за повторени QSO, се извършва само от един оператор.
     Освен това в един момент от време може да бъде излъчен само един сигнал, и броя на
     смяна на обхватите и вида на работа е ограничен до 12 в рамките на един календарен час.
- SOTB: Single Operator Three Band - SO на три произволно избрани обхвата.
- HP: High Power - ограничения само до собствената лицензия.
- LP: Low Power - максималната изходна мощност до 100W.
- QRP: - максималната изходна мощност до 5W.
- AB: All Bands.
- SB: Single Band.
- MIXED: Mixed Mode.
Участникък може да декларира участие само в една категория, останалите QSO се представят
за контрол.
-----------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
Полските станции предават три или четиризначни контролни номера състоящи се от RS или RST и
една буква обозначавща воеводството (например: 59B на PHONE или 599B на CW).
Използват се следните букви: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
Чуждестранните участници предават пет или шестзначни групи състоящи се от  RS или RST и
поредния номер на радиовръзката, започвайки от 001 (например: 59001 на PHONE и 599001 на CW).
----------------------------------
ТОЧКИ
Всяко QSO с Полска станция - 3 точки.
Признават се само QSO с Полски станции.
Участниците в категория  Mixed установяват QSO с една и съща станция на различните видове
работа (CW или SSB). Смесени (CW/SSB) QSO не се признават.
--------------------------------
МНОЖИТЕЛИ
Множители са воеводствата на Полша на всеки обхват независимо от вида работа.
Максималния множител е 96 ( 16 воеводства на 6 обхвата )
---------------------------------
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА  
Произведението на сбора на точките за QSO на всички обхвати и сбора на множителите.
---------------------------------
SWL
Трябва да е записан CALL на полската станция, нейния контролен номер и CALL на
нейния кореспондент.
Изчисляването на точките е като при другите участници,и полската станция може да бъде
в отчета само един път на обхват и вид работа, с изключение на случаите когато една от
станциите дава нов множител. 
---------------------------------
НАГРАДИ
Резултатите на чуждестранните участници се съставят по страни,представени от участниците
в различните категории.
В категория QRP чуждестранните участници ще бъдат класирани по континенти.
Полските участници се класират в отделна класация. 
---------------------------------
ОТЧЕТИ 
Електроните отчети се приемат във формат Cabrillo.
Приемат се и рукописни отчети.
Файлови формати, различни от Cabrillo, а също и хартиени компютърни разпечатки може да
бъдат използвани само за контрол в случай на невъзможност за автоматична конвертация.
---------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
Polski Zwiazek Krуtkofalowcуw,
SPDX Contest Committee,
P.O.Box 320, 00-950 WARSZAWA, POLAND

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://www.contest.spdxc.org.pl/
           http://www.spdxcontest.info/en/
---------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ   
 30 април 2008 год. 
---------------------------------
ПОЛСКИТЕ ВОЕВОДСТВА
B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie
---------------------------------
=================================
Country:  BULGARIA
 Number of logs: 9.

SO 40M CW
Place Call QSO Points Mult Score
1 LZ1DNY   105   315  16  5 040
2 LZ2PS     92   276  16  4 416
3 LZ2FM     39   117  15  1 755
 
SO 160M CW
1 LZ2UZ      2     6   2     12
 
SO AB CW LP
1 LZ1MG/QRP 168  504  42 21 168
2 LZ5XQ     26    78  16  1 248
 
SO AB PHONE LP
1 LZ9Z      53   159  23  3 657
 
SO AB MIXED QRP
10 LZ7H/QRP  76  228  16  3 648
 
SO AB MIXED LP
1 LZ1ONK     53  159  28  4 452
===============================
Category: QRP. Number of logs: 41.

EU
Place Call QSO Points Mult Score
 1 HB9DAX  136  408    32   13 056
 2 RW3AI    93  279    44   12 276
 3 RU3RM    81  243    39    9 477
 4 DL1LAW   75  225    30    6 750
 5 YO4AAC   68  204    31    6 324
 6 PA1B     75  225    28    6 300
 7 RV3DBK   73  219    27    5 913
 8 OK1JOC   70  210    25    5 250
 9 F6FTB    57  171    29    4 959
10 LZ7H/QRP 76  228    16    3 648
===================================
 


  

Допълнителна информация