Japan International DX Contest  - CW  +  GAGARIN  Contest  CW


     Japan International DX Contest  - CW
     Япония  -   FIVE-NINE MAGAZINE
     http://jidx.org/
 
Започва   на: 12 април 2008 год. в 07:00 UTC
Завършва на: 13 април 2008 год. в 13:00 UTC
 
Вид модулация: CW
Обхвати: 160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
-----------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
1. Един оператор, голяма мощност:
  - всички обхвати (AB);
  - един обхват (28, 21, 14, 7, 3.5, 1.8).
2. Един оператор, малка мощност:
  - всички обхвати  (ABL);
  - един обхват (28L, 21L, 14L, 7L, 3.5L, 1.8L).
3. Много оператори, един предавател (MOP).
4. Морски станции (MM).
  Всички участници, с изключение на Multi-Op,в даден момент от състезанието могат да имат
  само един излъчен сигнал.
  На всички е разрешено пасивното ползване на DX-clusters, но Self-spotting e забранен.
  SO няма ограничение относно смяната на обхватите.
  Да изменя положението си (QTH) се разрешава само на морските станции /ММ .
  Всеки участник може да заявява само една категория за класиране, но е разрешено да прави
  QSO и на други диапазони за check log.
 
* В подгруппa "eдин оператор" се разбира, че участникът сам изпълнява всички операции по
  работата в състезанието напълно самостоятелно.
* High Power: изходната мощност до 1000 вата.
* Low Power:  изходната мощност до  100 вата.
* В подгрупата "много оператори" станцията трябва да работи на един обхват не помалко от
  10 минути (RUNNING станцията). В същото време се разрешава излъчването само на един
  сигнал едновременно на друг обхват само за нов множител (MULTIPLIER-станция).
  Правилото за "10 минути" е валидно за RUNNING и MULTIPLIER станциите независимо.
* Резултатите на участниците в /MM се отчитат отделно, но награждаване в тази категория
  няма да се прави.
-------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 Участниците от Япония предават RS(T) и номер на префектурата (от 01 до 50),
 останалите - RS(T) и номера на CQ-зоната. ( LZ e в 20 зона ).
-------------------------------------------------
ТОЧКИ 
Зачитат се QSO между JA и DX .
Радиовръзки между DX-DX, DX-/MM и JA-JA  - не се зачитат.
В зависимост от обхвата всяко QSO дава по:
          1.8 МHz - 4 точки;
    3.5, 28 МHz - 2 точки;
7, 14 и 21 МHZ - 1 точка.
--------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Множтелите за LZ участниците са: различните префектури на JA + Ogasawara Is. (JD1)+
 Minami-Torishima Is. (JD1) + Okino-Torishima Is. на всеки обхват.
Максимален множител за един обхват е 50.
--------------------------------------------------
РЕЗУЛТАТА 
Произведението на сборът на точките и сбора множителите.
--------------------------------------------------
НАГРАДИ 
Победителите (също и 2 и 3 място в зависимост от броя на участниците) във всяка група
 във всяка страна  се награждават с дипломи.
Всеки участник, направил по време на състезанието QSO с всички префектури  на Япония
(от 01 до 47), може да приложи заявка за "Special Contest Award",която представлява
списък на заявените QSO по номерата на префекрурите - от 01 до 47.Дипломата е безплатна.
-------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
 От участника се приема само един отчет.
 Приемат се ръкописни отчети по формуляр с нанесени данни за всяко QSO с отбелязани
 множители,точки и повторени връзки с 0 точки.Необходим е заглавен лист.
 Предпочитат се електронни отчети на дискети 3,5" или чрез Е-mail като прикрепен файл.
 Препоръчва се използването на формат Cabrillo.
 В "subject" на E-mail попълвайте име на състезанието,инициала и категорията -
 например: JIDX LZ2JR ABL.
 Подробни инструкции за отчета вижте на:  http://www.jidx.org/jidxelog-e.html
------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
JIDX Contest,
c/o FIVE-NINE MAGAZINE, P.O.Box 59, Kamata, Tokyo, 144-8691 Japan

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Home page: http://jidx.org/
-------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
 31 май 2008 год. 
-------------------------------------------------

========= JIDX 2007 CW contest =========
               Result

          WORLD - Top 5
          (+ Low Power)

      === 7L ===
 1.  +UA0CNX           7059
 2.  +RU0ZM             3502
 3.  +LZ1RGM           2610
 4.  +6K2ABX            2604
 5.  +W6/VK2IMM      1125

           Bulgaria
*LZ2ZG        AB      36    34   29       986
*LZ4UU        ABL     52    54   38     2052
  LZ2SX        ABL     28    28   25       700
  LZ7H          ABL     17    17   16       272
*LZ1ND        21L      13    13   12       156
*LZ1RGM       7L      87    87   30     2610
  LZ1DNY        7L      18    18   14       252
=================================================
=================================================

   GAGARIN Contest
   Русия   Редакция газеты "Патриот", ГСТРК Москвы
   http://gc.qst.ru/
 
Започва   на: 12 април 2008 год. в 21:00 UTC
Завършва на: 13 април 2008 год. в 21:00 UTC
 
Вид модулация: CW
Обхвати:  160 м, 80 м, 40 м, 20 м, 15 м, 10 м
-------------------------------------------------
КАТЕГОРИИ 
A. Един оператор     - един обхват;
B. Един оператор     - много обхвати;
C. Много оператори - много обхвати, един предавател;
D. SWL - много обхвати.
   По време на състезанието:
 На всички участници от групите В и С е разрешено да провеждат QSO чрез изкуствените
 спътници на Земята.Такива QSO се считат като направени на един допълнителен обхват.
 В даден момент от време може да има само един излъчен сигнал.
 Група С - са длъжни да остеват на обхвата 10 минути след първата QSO на този банд.
 Група А - могат да провеждат QSO на други обхвати за check log.
 Повторни QSO със един и същи кореспондент само на различни обхвати или на различни
 орбити на спъниците.
--------------------------------------------------
КОНТРОЛНИ НОМЕРА 
 RST + ITU зона.
---------------------------------------------------
ТОЧКИ 
 
- за QSO с LZ - 1 точка;
- за QSO с EU - 2 точки;
- за QSO с DX - 3 точки.
Страните в това състезание са по списъка на дипломата "Р-150-С".
---------------------------------------------------
МНОЖИТЕЛИ 
Всяка ITU зона на всеки обхват дава една точка за множител.
----------------------------------------------------
РЕЗУЛТАТ 
Произведението на сборът на точките от всички обхвати и сбора на множителите от
всички обхвати.  
---------------------------------------------------
SWL
За приети двата инициала и един контролен номер     -  1 точка.
За приети двата инициала и двата контролни номера  -  2 точки. 
За един и същи инициал на всеки обхват точки се начисляват само един път.
За SWL множители няма.
----------------------------------------------------
НАГРАДИ 
С купи се награждават участниците, заели първите места в света в групите В, С, D.
С награди, медали и дипломи се награждават участниците, заели первите три места в
света в групите А, В, С, D.
С дипломи  се награждават участниците, заели първите три места в групите А, B, C, D
в своята страна.
С дипломи се награждават всички участници, които направят не помалко от 200 QSO.
----------------------------------------------------
ОТЧЕТИ
 Електронни отчети във формат Cabrillo , като прикрепен файл по Е-мейл или по пощата на
 дискета 3,5".В "subject" - CALL+contest Например: LZ1IKY GC-2008 A.
 Приемат се и ръчнонаписани хартиени отчети по стандартна форма със заглавен лист.
 Участниците в група МО трябва да запишат в отчета си имената и инициалите на
 участвалите оператори.
-----------------------------------------------------
АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ
101000, Москва, а/я 2020, Судейской коллегии соревнований "GC".

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Home page: http://gc.qst.ru/
-----------------------------------------------------
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОТЧЕТИ 
 10 май 2008 г.  
-----------------------------------------------------
ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА РАБОТА В КОНТЕСТА 
Състезанието се поддържа от програмата SD (от EI5DI):
http://qrz.ru/shareware/detail.phtml?ID=118
===============================================

                       RESULTS
Of The Yuri Gagarin International DX Contest 2007

         SCORES BY CATEGORIES

Pl. Call             QSO   Pts Mul  Score
-------------------------------------------
        A40. Single Operator Single Band:
  1   RW9UX            133   305  11   3355
10   LZ2FM                52   107   7     749

         B. Single Operator Multi Band:
   1   UA9AM            540  1300  59  76700
115   LZ1IKY             81    176  10    1760
-------------------------------------------
        An prize BLUE STOCKING List:
Pl. Call         QSO
---------------------------
  1   LY2PX        181
10   LZ4UU          99
---------------------------
===================================================

 

Допълнителна информация