Организираните от БФРЛ национални шампионати на къси вълни се провеждат, както следва:


1. Време на провеждане:
2-ра неделя на м. април 0700-1200 LZT Национален шампионат CW
3-та неделя на м. април 0700-1200 LZT Национален шампионат SSB
УСЛОВИЯ за провеждане на националните шампионати на КВ.

Организираните от БФРЛ национални шампионати на къси вълни се провеждат, както следва:


1. Време на провеждане:
2-ра неделя на м. април 0700-1200 LZT Национален шампионат CW
3-та неделя на м. април 0700-1200 LZT Национален шампионат SSB

2. Обхвати:
Разрешава се работата само на 3.5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.

3. Рапорт:
Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000.

4. Категории:
* А. Лични радиостанции с един оператор
* В. Клубни радиостанции
* С. Слушатели

5. Интервал на установяване на QSO с една и съща радиостанция:
Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от тридесет минути. Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета до три минути.

6. Точки:
Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка.

7. VІІ.Точки за слушатели:
Начисляват се две точки за приети двата инициала и двата номера, една точка за приети двата инициала и единия от номерата. Един и същи инициал може да се повтаря най-много три пъти за период от 30 минути.

8. Клубните радиостанции трябва да работят с трибуквените си суфикси, а личните - с двубуквените или трибуквените си суфикси.
Работилите с еднобуквен суфикс няма да бъдат класирани.


9. Награди:
На първите трима в категория А, B, С ще бъдат дадени дипломи.

10. Срок за изпращане на отчетите:
До 15 дни след провеждането на състезанието (важи пощенското клеймо) на адрес:
БФРЛ, П.К. 830, 1000 София

Електронни отчети могат да бъдат изпращани до:
адреса на lz1bj в yahoo.com

Допълнителна информация