УСЛОВИЯ
за провеждане на

Шестия Коледeн КВ турнир "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС" 2009
/EP CHRISTMAS CONTEST/,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” АД - СОФИЯ


с любезната подкрепа на БФРЛ


От настоящата 2009 година състезанието ще се провежда по нови условия: телеграфният и телефонният тур ще се редуват през година, като тази година се започва с телеграфния. Променя се, също така, и денят на провеждане – ще бъде на втория ден на Коледа.  

1. Време:

       Състезанието ще се проведе на 26 декември 2009 година, събота, от 1700 UTC до 1900 UTC (1900 LZT до 2100 LZT) на CW.

       2. Честотен обхват:

       Радиовръзките на CW се осъществяват в участъка от 3520 до 3570kHz.  Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава след интервал не по-малък от 30 минути.

       3. Категории участници:

  • А - Радиостанции, членове на LZ1KIA (настоящи и бивши) и тези, класирали се до 3-то място в миналогодишното издание на турнира, както в телеграфния, така и в телефонния тур

  • B - Радиостанции с един оператор и максимална мощност до 350W

       Радиостанциите в категория А предават поредния номер на радиовръзката и буквите EP ("ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"), започвайки от 001EP.

  Радиостанците в категория В предават поредния номер на радиовръзката и поредния номер на радиовръзката на предишния кореспондент, започвайки от 001000.

4. Точки и множители:

       - За радиовръзка със станции, предаващи EP - 5 точки

       - За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 1 точка

          За множител се счита броят на работените различни радиостанции, предаващи EP (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС).

       5. Краен резултат:

       Сумата от точките за радиовръзки, умножена по сумата от множителите.

6.  Класиране и награди:

        - Класацията на състезателите е обща за двете категории (А и В). Класиралите се до трето място (независимо от категорията) получават сертификат и предметна награда. Първите шестима от категория В получават правото да участват в следващия турнир в категория А.

- Всички състезатели, изпратили отчети, получават сертификат за участие в турнира.

        7. Радиостанции, предаващи ЕP:

7.1. Членовете на LZ1KIA:

LZ1ATK LZ1AO LZ1AJ LZ1BAW LZ1CE LZ1CCC LZ1IA LZ1IM LZ1IU LZ1MDM LZ1PKS LZ1QW LZ1RSS LZ1UA LZ1WKT LZ1XE LZ1XL LZ2INC LZ3HJ LZ3UR LZ5NL LZ5WF

Забележка: Не всички имат апаратура на къси вълни и не всички работят на CW.

7.2. Класираните до трето място в двата тура (CW и SSB) на състезанието през миналата 2008 година са:

LZ1KSC с оператор LZ1EV, LZ1KIA с оператор LZ1GL, LZ1NJ, LZ2PL, LZ3YY, LZ1KP, LZ4UU, LZ2JR и LZ1KKZ с оператор LZ1RAY.

       8. Отчети:

       В срок от един месец след състезанието, желателно във формат Cabrillo, изпратете отчетите на E-mail:

lz1ia@yahoo.com

        За отчетите на хартия се изисква заглавна страница. Изпратете отчетите на адрес:

СОФИЯ 1309, POBox 28, Иван АлександровContest Manager – LZ1IA, Иван

тел. 02 8319574

Изпълнителен директор на

“Електрон-прогрес” АД

Красимир Пингелов – LZ1PKS

73 ! DE LZ1KIA

Допълнителна информация