Готови са резултатите от телеграфния шампионат '2010.

http://www.bfra.org/files/LZ_CHAMP_CW_2010.pdf

 

SSB резултатите са на адрес:

http://www.bfra.org/files/LZ_CHAMP_SSB_2010.pdf

Допълнителна информация