Среща-семинар "Готовност на българските радиолюбители за действия в условия на природни бедствия, аварии и кризи".

На 10.11.2012 година в гр. Кърджали по инициатива на радиоклуб „Портолагос” при участието на ръководството на радиоклуба, както и на специално поканения Михаил Василев, LZ1MNW, основен организатор на родопските радиолюбителски срещи, се проведе съвместна среща-семинар във връзка с идеята от последната родопска среща, традиционната среща през 2013 година да бъде посветена на действията на радиолюбителите при природни бедствия и крупни аварии. Идеята съвпада и с предложението на турските радиолюбители, трите национални радиолюбителски организации – турската, българската и гръцката – да подпишат през 2013 година меморандум за разбирателство, включващ и съвместни действия в подобни ситуации.

На срещата-семинар бяха поканени и присъстваха Панайот Данев член на ИК на ИАРУ-Регион 1, Милчо Миланов, бивш председател на БФРЛ и основен организатор на провежданите в предишни години полеви занятия на БФРЛ, радетел на съвместна дейност и със съответните държавните структури. Беше поканен за участие като представител на БФРЛ и отговорникът за аварийни комуникации, но същият по обективни причини не можа да присъства.

На срещата-семинар Панайот Данев изнесе кратка информация за участието му в мероприятието в Газантеп, както и за извършеното до момента във връзка с подписването на меморандума между трите радиолюбителски организации.

Милчо Миланов информира конкретно за идеята на БФРЛ от 2005 год. предложена на ИАРУ-Регион 1 за развитието на доброволческата дейност и помоща на радиолбителите при кризи, бедствия и аварии, като подчерта, че в основата на тази идея е била активността на радиолюбителите от клуб „Портолагос” и участието им в преодоляването на последиците от земетресениието в Турция – Истанбул през 1999 год. Участници в тази мисия разказаха интересни детайли, като не пропуснаха и благоприятното влияние за последващото развитие на радиолюбителското движение в Турция.

Бе взето решение традиционната радиолюбителска среща Родопи-2013 да се проведе на 26, 27 и 28 юли в местността Роженски поляни, храм Света Неделя. Беше решено на срещата да бъдат поканени ръководителите на радиолюбителските организации от Турция и Гърция плюс още няколко радиолюбителя от двете държави, изявени в аварийните комуникации. Ще бъде отправена покана за участие и към останалите съседни балкански държави. Ще бъде демонстрирано действие на радиолюбителска мрежа на къси вълни в релни условия, след предполагаемо природно бедствие. За подготовка на срещата беше сформиран организационен комитет със съпредседатели Жеко Жеков, LZ1VQ и Михаил Василев, LZ1MNW. Беше решено за участие да бъдат поканени и представители на общините Смолян и Кърджали. Ще бъде потърсен начин на срещата да присъстват и участници в скаутски организации.

На основание на горното срещата-семинар реши да се обърне с молба към БФРЛ за:

  • отправяне на покана към ръководствата на турската и гръцката радиолюбителски организации, включваща и предложение тези организации да демонстрират своите умения с присъствие на мобилни средства;
  • организиране на състезание по радиозасичане на същите дати и същото място с цел участие на по-голям брой радиолюбители и популяризирането на този спорт пред ръководствата на турската и гръцката радиолюбителски организации;
  • включване в бюджета на БФРЛ за 2013 г. на средства за покриване на разходите на поканените чуждестранни гости за дните на пребиваване в България;
  • при потвърдено присъствие на скаутски организации да бъде изпратена покана за участие и до ръководителката на младежката дейност в ИАРУ- Регион 1 Лиза Леендерс.
От участниците в срещата-семинар

Допълнителна информация