Contests

 

Организатор и координатор бе Красимир Латинов, LZ1GL.

Общия лог изготви Бойчо Хаджийски,LZ1BJ, който ще се занимава и с потвърждаването на пристигащите QSL картички.

 

Оператори бяха:

160SSB - LZ3NY, LZ5ZM
160CW - LZ2SC
80SSB - LZ2AB, LZ2UZ
80CW - LZ1CL, LZ1JZ, LZ1YQ
40SSB/20CW - LZ2ITU, LZ2NG, LZ2SX, LZ4RR, LZ4TX
40CW - LZ1BP, LZ1MC, LZ1RAY
20SSB - LZ1NK, LZ1WX
15SSB - LZ2UW, LZ2WE, LZ2ZY
15CW - LZ1GL, LZ2JR, LZ2RS
10SSB - LZ1ZF 10CW - LZ1QV, LZ3CB, LZ3UA, LZ5XQ

Постигнат бе следния резултат:

SSB CW ALL Zones HQ
------------------------------

160m 177 236 413 13 28
80m 651 782 1433 23   35
40m 732 1686 2418 37   51
20m 1125 1390 2515 40   47
15m 943 907 1850 31   43
10m 460 493 953 19   32
------------------------------
4088 5494 9582 163 236
Total Score = 9,109,968

Благодарим на всички, включили се в организирането и участието на LZ7HQ в IARU Contest 2008.

Информация от LZ1BJ

119кб pdf файл.

http://www.bfra.org/files/LZ_CHAMP_SSB_2008.pdf - 61kb pdf файл

логовете на участниците

 

На 7 - 8 юни 2008 ще се проведат:

CQ WW WPX CW Contest  - условия за участие и резултати от 2007 > >

Допълнителна информация